Brogårdaskolan, Bjuv

En ny låg och mellanstadieskola

Bjuvs kommun undersöker möjligheterna för att bygga en ny låg och mellanstadieskola. Codesign har fått i uppdrag att formulera målsättningar för projektet och ta fram beslutsunderlag och attraktiva lösningar samt att hjälpa kommunen att förankra dessa i verksamhet och i kommunen. Detaljplan beslutas under hösten, därpå följer bygglovsprocessen och av hänsyn till den eventuella överklaganden så är inflytt för planerad till årsskifte 18/19. Under hela denna period kommer Codesign tillsammans med Bjuvs kommun vara engagerade att utveckla både verksamhet och hus.

Press
Länk 1
Länk 2
Länk 3

Ansvariga inom projektet

Ante Runnquist
Change and Learning Manager
Mer info...
Linda Gustafsson Lutener
Arkitekt
Mer info...
Cathrin Lange
Arkitekt
Mer info...
Petra Lindfors
Arkitekt
Mer info...
Nadine Aschenbach
Arkitekt
Mer info...
Sofia Löwhagen
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt