Brogårdaskolan, Bjuv

En ny låg och mellanstadieskola

En skola som tillför värden till orten
Många av Sveriges skolor byggdes på 60- , 70- och 80-talet. På den tiden byggde man ofta klassiska korridorsskolor – en typ av arkitektur som inte längre stödjer dagens pedagogik. Så var fallet i Bjuv samtidigt som kommunen också hade behov av utvecklas från ett brukssamhälle till en plats där människor väljer att bo. Bjuv var tydliga med att detta inte ska bli något skolhus utan en plats för barn, pedagoger, lärare och föräldrar – och det var här Codesign kom in i bilden. Ingången har varit att bygga en skola som utformas efter de behov som finns i verksamheten, men som också tillför orten någonting.

Inkluderande arkitektur

Den första delen av Codesigns uppdrag handlade om att formulera målsättningar för skolprojektet och ta fram beslutsunderlag samt attraktiva lösningar för att sedan hjälpa kommunen med att förankra dessa i verksamhet och i kommunen. Teamet från Codesign består av verksamhetsutvecklare som företräder barn, lärare och pedagogisk personal på skolan, arkitekter, inredningsarkitekter och projektledare som tillsammans kombinerat en traditionell arkitektonisk förstudie med verksamhetsutveckling för att skapa förutsättningar för att kunna utveckla framtidens skola.

Nyckelordet är inkluderande arkitektur – att förstå vilka behov som finns bland barn, lärare, pedagoger och föräldrar.

”Barn är experter på hur det känns att gå i skolan och hur krångligt det är när ett handtag sitter för högt upp eller när det är för stimmigt i klassrummet. Vi har lyxen att ha tillgång till de barn som ska gå i den nya skolan genom att de finns i den befintliga.” – Linda Gustafsson Lutener, Arkitekt Codesign.

Från verksamhetsutveckling till färdig skola
Under hösten 2016 togs beslut om detaljplan och därefter följde bygglovsprocessen som blev klar under vintern. Under 2017 pågår tillsammans med NCC arbetet med system- och bygghandlingar. Inflytt är planerad till årsskifte 2018/2019. Under hela denna period kommer Codesign tillsammans med Bjuvs kommun och NCC vara engagerade för att utveckla både verksamhet, hus och inredning.

”Vi ska komma ihåg att merparten av Sveriges kommuner är små. Att bygga en ny skola av den här kalibern är en enorm investering för Bjuv. Det man säger till sina invånare är att våra barn är så viktiga för oss och det är viktigt att ni får utbilda er och växa upp i den här orten – för att orten ska finnas kvar.”

– Ante Runnquist, Change and Learning Manager, Codesign.

Press
Se klipp om skolan i SVT
Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad om projektet

Ansvariga inom projektet

Ante Runnquist
Change and Learning Manager
Mer info...
Linda Gustafsson Lutener
Arkitekt
Mer info...
Cathrin Lange
Arkitekt
Mer info...
Petra Lindfors
Arkitekt
Mer info...
Nadine Aschenbach
Arkitekt
Mer info...
Sofia Löwhagen
Arkitekt
Mer info...
Lina Åkerlund
Projektledare
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt