Codesign Research Studio

Codesign Reserach Studio söker nya medarbetare inför höstterminen som startar 1/9 2017. Är du den vi söker?

Codesign Research Studio, CoRS, är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign. CoRS består av nyutexaminerade arkitekter och formgivare som tillsammans med erfarna arkitekter på Codesign verkar i skärningspunkten mellan teori och praktik. Genom oberoende undersökande, med människan i centrum, utforskar vi frågor som sällan lyfts fram.

Vårt mål är att identifiera och eliminera glappet mellan beslutsfattare och brukare, skapa diskussion om vad arkitektur är och kan göra samt ifrågasätta arkitektens roll och ansvar.

Codesign research studio kommer delta i följande sammanhang under våren 2017

– Codesign research studio undersöker vägen till och genom Europa ur en flyendes perspektiv.
Genom intervjuer har vi samlat in information om de rumsliga konsekvenserna av de lagar som hindrar flyktingar från att ta sig till Europa på ett säkert och lagligt sätt. Undersökningarna kommer att översättas till interventioner och turer i Stockholms offentliga rum, med start på Kulturnatt Stockholm, 29 april 2017.

– 27/4 Access Europe i samarbete med Intercult (http://www.intercult.se/accesseuropa/) 29/4 Kulturnatt Stockholm i samarbete med Kulturhuset (http://kulturnattstockholm.se/) 29/5-2/6 CityScapes i samarbete med Intercult

Årskull 16/17 Markus Hölbling, Arkitekt, Helena Cervin Ellqvist, Arkitekt, Jelena Mijanović, Arkitekt och ansvarig för Codesign research studio och Leni Ellburg, Arkitekt.