Vill du vara med?

Nästa ansökningsperiod: 17.09.01 – 18.08.31
Ansökan skickas in senast: 17.05.31
Ansökan skickas till: Jelena Mijanovic, jelena@codesign.se
Antal platser: 3
Ansvarig: Jelena Mijanovic, jelena@codesign.se
Arbetsfördelning: 40% research + 60% yrkeserfarenhet
Behörighet: Kandidat- eller mastersexamen

Lärandemål:
Programmets mål är att ge fördjupad kunskap om hur research och praktik inom arkitektur och stadsutveckling kan… Efter avslutat program kan man:

1. Aktualisera frågeställningar, skapa debatt och initiera projekt utifrån kritiskt analysarbete
2. Utveckla idéer med hjälp av olika kreativa metoder
3. Kommunicera på en professionell nivå…
4. Arbeta effektivt i olika typer av team med olika kompetenser
5. Ha överblick av alla faser i en hel arbetsprocess på Codesign
6. Förhålla sig till arbete på ett affärsmässigt sätt

Programmets huvudsakliga innehåll:
Programmet bryggar ett akademiskt och ett praktiskt tillvägagångssätt genom att identifiera områden där de två världarna kan stödja och stärka varandra, i syfte att hitta nya definitioner av arkitektens roll och den typ av arbete man som arkitekt fördjupar sig i.

Under läsåret får man tillgång till arbetsplats, lap-top, telefon och alla andra praktiska nödvändigheter för att kunna utföra ett professionellt arbete samt handledning, seminarier och relevanta föreläsningar som stödjer research-arbetet. En utbildningsresa tillsammans med Codesign ingår per år.

Litteratur:
Litteratur anpassas till teamets fokusområden