”Oberoende research och praktiskt utförande”

Vad är Codesign Research Studio?
Codesign Research Studio är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign Arkitekturbyrå, som förenar oberoende research och praktiskt utförande. Codesign Research studio består av arkitekter, formgivare, projektledare, stadsplanerare och kommunikatörer.

Varför finns Codesign Research Studio?
För att kunna fördjupa sig i frågor som handlar om inkluderande arkitektur beslutade sig Codesign 2014 för att starta Codesign Research Studio.

Vad gör Codesign Research Studio?
Codesign Research Studio undersöker arkitektur som ett medel för kontroll av rumslig inkludering och exkludering av människor. Därmed ifrågasätter Codesign Research Studio också arkitektens roll och ansvar.

Eller: CoRS identifierar miljöer där brukare och beslutsfattare är oeniga om rummets syfte och kvaliteer. CoRS skapar diskussion om denna oenighet samt ger förslag på lösningar som för beslutsfattare och brukare närmare varandra.

Hur arbetar Codesign Research Studio?
Utifrån arkitektens perspektiv, verktyg och metoder belyser Codesign Research Studio aktuella samhällsfrågor och skapar diskussion kring dessa.

Vem vänder sig Codesign research Studio till?
Codesign Research Studios mål är att påverka både de som tar beslut om hur och vem som har rätt till rummet och själva brukaren av rummet.

Hur ser Codesign Research Studios arbetsprocess ut?
Codesign Research Studio arbetar utifrån en alternativ process med självinitierat, oberoende undersökande som resulterar i samarbeten och praktiskt utförande. Samarbeten initieras först då ett problem har definierats, en position i relation till problemställningen har intagits och en strategi för hur problemet lyfts till samhällsdebatt har definierats. Den traditionella ordningen i branschen är att arkitekter arbetar utifrån uppdragsbeskrivningar som definierats av kund. Inom akademin är undersökandet oftast oberoende men saknar en koppling till aktuella samhällsfrågor och praktiskt utförande. I detta glapp mellan akademi och praktik, ämne och yrke, befinner sig Codesign Research Studio.