Kontrapunkt

“Tomtar på loftet”

Konceptet “Tomtar på Loftet” blev en metafor för reklambyrån när de flyttade till sina nya lokaler på Östermalm.

Genom utformningen av arbetsborden förändrade Kontrapunkt sitt arbetssätt för att på så sätt möjliggöra för nya konstellationer i sitt teamarbete. Bland annat blev en tågkupé en tyst och rogivande matplats där alla får rum.

Ansvariga inom projektet

Elis Forsgård
Projektledare
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt