Sök efter namn:

Gabriel Stuart
Arkitekt

Gabriel intresserar sig för koncept, identitet och hur dessa påverkar och påverkas av människor. Gabriel har arbetat sig genom designområdena i stigande storleksordning; från accessoarer, tatueringar, kläder, formgivning, teater till konstprojekt i samhällelig skala och nu arkitektur. Bredden har givit honom en god insikt i hur olika branscher och gestaltningstyper relaterar till och överlappar varandra. Gabriel har skrivit en bok som examensarbete om design, identitet och brukarperspektiv för formgivare kallad ”Artisten.”

Exempel på projekt som Gabriel arbetat med:
+46 (0)763 44 98 45
gabriel[at]codesign.se
Lina Narvaja
Arkitekt

Lina är arkitekt SAR/MSA utbildad på KTH och på École de l’Architecture de la Villette i Paris. Hon har 9 års erfarenhet av arkitektoniskt skapande i olika skalor, allt ifrån detaljprojektering av privata villor och inredningsuppdrag till omfattande bostadsprojekt för beställare som Oscar Properties och Magnolia bostad. Lina har följt byggprocessen i alla skeden och har erfarenhet av såväl skissfas, byggprojektering samt färdigställande. En särskild passion är att närvara på byggen för att på plats kunna säkerställa att slutresultatet håller en hög arkitektonisk nivå. Under ett flertal år har Lina arbetat som gästlärare på Konstfack.

Exempel på projekt som Lina arbetat med:
+46 (0)73 552 00 66
lina[at]codesign.se
Fanny zu Knyphausen Berg
Arkitekt

Fanny är arkitekt MSA utbildad på KTH och erhöll juryns hedersomnämnande för sitt examensarbete "Ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor". Hon drivs av att skapa arkitektur där människans behov står i centrum, är lika intresserad av teknisk utveckling som av byggnadsvård och drömmer om att bebygga grottsystem och övergivna tunnlar. Till vardags trivs hon dock bäst när hon får hålla på med genomförande och projektering, särskilt i den gestaltande fasen då man tar fram koncept och design.

Exempel på projekt som Fanny arbetat med:
+46 (0)739 63 97 52
fanny[at]codesign.se
Leni Ellburg
Arkitekt / Codesign Research Studio

Leni är en del av Codesign Research Studio 16/17. Hon har en kandidatexamen i arkitektur från Kungliga Tekniska Högskolan och en ettårig grundutbildning i fri konst från Gerlesborgsskolan. Hon har även arbetat på ArkDes där hon bland annat genomfört researcharbete inför utställningen Bo.Nu.Då. Leni har ett stort intresse för det offentliga rummet och samspelet mellan människa och arkitekter.

+46 (0)70 895 45 35
leni[at]codesignrs.se
Lina Åkerlund
Projektledare

Lina är projektledare och hennes yrkesbana har under åren inriktats på inredning- och möbelbranschen samt den svenska konstscenen. Arbetet drivs av en genuin kärlek till det oväntade i design. Lina har också en lång erfarenhet av arbete med digital kommunikation, både strategiskt och operativt. I rollen som projektledare brinner Lina för varje led och del i processen. Alltifrån till att koordinera helheten till att harmonisera de minsta, avgörande detaljerna.

+46 (0) 709 554 054
lina.akerlund[at]codesign.se
Sita Jobanputra
Arkitekt

Sita är arkitekt utbildad i England med erfarenhet framförallt inom utbildningsområdet. I London arbetade hon för Architype där hon utvecklade en passion för ett ekologiskt hållbart förhållningssätt till arkitektur och design. Hon skrev sin Masteruppsats på universitetet i Sheffiled kring utmaningar i relationen mellan hållbarhet och estetik. Ett annat specialintresse som Sita besitter är psykologin kring rädsla, risk, belöning och fara inom publika områden. Utanför kontoret är Sita utbildad dansare och balettlärare med ett öga för bryggan mellan den fysiska arkitektoniska miljön, rörelse och dans.

+46 (0) 708 95 62 59
sita[at]codesign.se
Nadia Lalami
Director Global Business Development

Nadia arbetar som affärsutvecklare med fokus på den internationella marknaden. Hon har en bakgrund inom Facility management och service sedan 20 år tillbaka och har även fokus på eftermarknaden bland Codesigns kunder. Senast kommer Nadia från Spotify där hon jobbade som Global Head of Facilities med att etablera kontor globalt. Hon har innan dess arbetat i olika branscher och drivit både outsourcing/facility verksamheter i Sverige. Nadias stora drivkraft är att utveckla verksamheten samt ge bästa möjliga service till kunderna. Nadia är dessutom rådgivare till våra kunder gällande lokalfrågor och hela processen till ett etablerat "up and running" kontor. Service och lyhördhet är Nadias slagord för framgång!

+46 (0)732746673
nadia[at]codesign.se
Elis Forsgård
Projektledare

Elis har ett stort intresse för utveckling och optimering som han tillämpar i projekt i alla skalor och framförallt inom arkitektur och organisationsutveckling. Från sin bakgrund inom matematik har han med sig en metodisk problemlösningsförmåga som lämpar sig väl för projektarbete. Han inspireras av möjligheterna att utveckla och förbättra organisationer och medarbetare genom den fysiska miljön. Elis har erfarenhet av alla delar av lokalutvecklingsprojekt, från tidiga förstudier och behovsanalyser, genom planerings- och produktionstadier till avslut och uppföljning.

Exempel på projekt som Elis arbetat med:
+46 (0) 736 95 54 64
elis[at]codesign.se
Sofia Löwhagen
Arkitekt

Sofia har arbetat som handläggande/ ansvarig arkitekt i snart 20 år. Förmågan Sofia har är att ställa rätt frågor i rätt tid för att få igång dialog kring projektavgörande mål och att jobba metodiskt för att säkra målen i varje skede är viktig för Codesign. Hon har arbetat mycket både i tidiga skeden och med projektering. Från handskisser till BIM. Sofia har handlagt/ varit ansvarig arkitekt för om- tillbyggnader upp till 30 000 kvm, nybyggnader upp till 13 000 kvm. Mot kunder såsom JM, NCC, SISAB och flera kommuner i mellansverige. De senaste åren har Sofia valt att arbeta främst med skolor och förskolor.

+46 (0)707 57 30 95
sofia[at]codesign.se
Jonathan Yamamoto Wahlstedt
Arkitekt

Jonathan har en konstnärlig examen i inredningsarkitektur och möbelformgivning på Konstfack. Under utbildningstiden fick han även möjlighet att studera arkitektur på en konstskola i Tokyo. Jonathan har även en examen i arkeologi och har läst en curatorutbildning inom utställningsproduktion. Han har utformat utställningar för museer och gjort scenografier för teater och dansföreställningar. Jonathans intresse för arkitektur har växt fram ur viljan att förstå hur vi människor med våra sinnen och kroppar upplever och påverkas av rummet och världen omkring oss.

Exempel på projekt som Jonathan arbetat med:
+46 (0)760 238 478
jonathan[at]codesign.se
Åsa Grönlund
Projektledare

Åsa är projektledare och arbetar framförallt i projekterings-, upphandlings- och leveransfasen samt med eftermarknad. Hon har lång yrkeserfarenhet som inredare och byggprojektledare inom den privata sektorn. Hennes främsta intresse inom arkitekturen handlar om människans behov och funktion i den dagliga tillvaron och att där hitta nyttiga lösningar och konstruktioner som möter färg och form på ett bra sätt.

Exempel på projekt som Åsa arbetat med:
+46 (0)705 64 37 59
asa[at]codesign.se
Christel Magnusson
PAO (People and Organization)

Christel har 20 års erfarenhet inom Human Resources i större offentliga organisationer. Hon är van att arbeta med alla HR-processer och att coacha chefer i sitt ledarskap. I praktiken innebär det att arbeta med förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå. Att få vara med att bygga upp välfungerande team är en uppgift som sporrar Christel att få vara med och utveckla medarbetarna så att bolaget utvecklas i stort. Vid sidan av jobbet älskar hon att dansa och träna i alla möjliga former. Kropp och själ i harmoni är ljuv musik i Christels öron.

+46 (0)70-289 18 19
christel[at]codesign.se
Julia Andersson
Arkitekt

Julia är arkitekt MSA/MAA och hon brinner för arkitektur som får människor att växa. Vare sig det handlar om Bjuv kommuns storsatsning på en helt ny skola, ett uppdaterat kollektivboende för Tech Farm eller innovativa kontorsmiljöer för Klustret. När hon gick ut Arkitektskolan i Köpenhamn 2015 arbetade parallellt på arkitektkontoret Q2. Vid sidan av arkitekturen arbetar Julia med olika projekt i gränslandet mellan konst och arkitektur. En erfarenhet som dels har gett henne en stark konceptuell förmåga men även en förståelse för hur konceptidé förvandlas till ritning och vidare till ett resultat som människor tar del av och interagerar med.

Exempel på projekt som Julia arbetat med:
+46 (0)70 438 03 19
julia[at]codesign.se
Camilla Nordgren
Arkitekt

Camilla är arkitekt SAR/MSA med erfarenheter från samtliga faser av byggnadsprocessen; från tidigt konceptskede till färdigställda projekt av hög arkitektonisk och hållbar kvalitet. Hon är intresserad av dialogen och mötet som skapas mellan människan och den byggda miljön och att med arkitekturen som medel kunna påverka dessa. Under sin tid i London jobbade Camilla huvudsakligen med hållbarhetsanpassning av projekt från den större skalan ner till detaljnivå. Hon har jobbat med nybyggnationer, restaureringsprojekt samt inredningsprojekt för hotell kedjor som Park Inn Hotel och Radisson Blu Hotel i UK.

Exempel på projekt som Camilla arbetat med:
+46 (0)760 45 45 00
camilla[at]codesign.se
Richard Seifert
3D-grafiker

Richard började sin resa som formgivare och 3D grafiker. Med tiden utbildade han sig till projektledare vilket är en stark passion för Richard. Kommunikationen mellan beställaren, arkitekten och byggaren är också något som fascinerar honom. Med hjälp av 3D grafik så har Richard i tidiga skeden kunnat kommunicera så att färre missförstånd uppstår. Han har även kunskap och förståelse kring tillverkning då han både har platsbyggt och tillverkat en rad möbler. Med bakgrund inom landslag och elitidrottssatsningar så är Richard väldigt fokuserad och målinriktad när siktet väl är satt.

+46 (0) 733 420 794
richard[at]codesign.se
Staffan Virke
Arkitekt

Staffan Virke är arkitekt MSA utbildad på KTH. Han har varit verksam på Codesign sedan 2003 där han varit delaktig i att bygga upp verksamheten. Den huvudsakliga inriktningen har varit utställningar, kontor och skolor med särskilt fokus på brukardialog och delaktighet i hela processen från förstudie till färdigställt projekt.

Exempel på projekt som Staffan arbetat med:
+46 (0) 707 94 47 15
staffan[at]codesign.se
Adnan Brkic
Arkitekt

Adnan är ny utexaminerad från arkitektskolan i Århus, Danmark. Fokus under studierna var en sammanlänkning mellan organisationer, människor, naturen och arkitektur. Att arbeta som koordinator parallellt med studierna har givit honom erfarenhet inom synergi och processledning. Senast arbetade Adnan på ett arkitektkontor i Köpenhamn. Här fick han erfarenhet inom hybrid metodik med betoning av gränsen mellan arkitektoniska discipliner.

+46 (0)709 31 13 80
adnan[at]codesign.se
Petra Uhlin
Ekonomiansvarig

Petra är utbildad redovisningskonsult och har arbetat inom området de senaste tio åren. Hon drivs av att stötta små och medelstora tillväxtbolag med sin specialistkompetens inom ekonomi och redovisning, bokslut, skattedeklarationer samt rådgivning. Hon ansvarar för ekonomifrågor gällande både Codesign och Codesign Research Studio. Förutom sin passion för ekonomifrågor är Petra utbildad kock med ett hjärta som bultar för Husmanskost.

+46 (0)709 24 30 36
petra.uhlin[at]codesign.se
Daniel Hornwall
Arkitekt

Daniel är arkitekt och utbildad på LTH. Examensarbetet gjordes i Ecuador på ämnet ”Socialt byggande.” Efter examen har Daniel arbetat med projektering av framförallt skolfastigheter. Innan dess har han arbetat i många år som designer och egenföretagare med fokus på textil och varumärkesutveckling, samt som projektledare inom området dialog-process. I designprocessen är det framförallt de visuella och analytiska aspekterna som fascinerar Daniel. Dessa, tillsammans med ett öppet och interdisciplinärt förhållningssätt, är enligt Daniels mening viktiga nycklar för en lyckad helhetslösning.

+46 (0) 709 311 727
daniel[at]codesign.se
Veine Bartos
Arkitekt

Veine Bartos är utbildad på Konstfack, inredningsarkitektur och möbeldesign. Han började jobba på Codesign research studio 2015 och har varit delaktig i arbetet ”Body and Border” som fick internationell spridning med utställningar i bl.a Stockholm och Belgrad. Sedan September 2016 jobbar Veine på Codesign. Vid sidan av arbetet på Codesign är Veine aktiv som scenograf och är med och driver Ställbergs gruva, en plattform för samtida konst i Bergslagen.

Exempel på projekt som Veine arbetat med:
+ 46 (0) 704 821 157
veine[at]codesign.se
Johan Alvfors
Arkitekt

Johan är nyutexaminerad arkitekt som är utbildad i Stockholm och i Zürich med lika delar nyfikenhet, envishet och pragmatism. Innan arkitektlivet har han arbetat inom utbildningspolitiken med särskilt fokus på pedagogik och lärandemiljöer. För Johan är sambandet mellan stora samhällsfrågor och små detaljer viktigt. Vare sig det rör boendet, arbetet eller lärandet är hans intresse hur arkitekturen gör skillnad. Intresset och förståelsen för samhället, verksamheten och människan är centralt. Johans erfarenheter av förändringsprocesser och förmåga att snabbt förstå organisationer går hand i hand med en interdisciplinär och involverande process.

Exempel på projekt som Johan arbetat med:
+46 (0)730 50 37 72
johan[at]codesign.se
Cathrin Lange
Arkitekt

Cathrin är Arkitekt SAR/MSA med erfarenhet från arbete i många olika kulturer, skalor och kontexter: från asiatisk metropol till svensk glesbygd; från detaljplan till dörrhandtag. Hon har ett särskilt intresse för skol- och lärmiljöer, dels då hon själv har undervisat i både åk 6-9 och på Uppsala universitet och dels genom att också ha bedrivit forskning runt sambandet mellan pedagogik och arkitektur och  brukarpåverkan i skolmiljö. Cathrins arbetssätt lägger stor vikt vid dialog, för att genom lika delar lyhördhet och ifrågasättande, skapa arkitektur för människor.

Exempel på projekt som Cathrin arbetat med:
+46 (0)708 95 48 70
cathrin[at]codesign.se
Marcus Fagerberg
Arkitekt

Marcus har under sina yrkesverksamma år som arkitekt (SAR/MSA) arbetat på en bred front med både om-, till-och nybyggnationer inom kontor, bostäder, museer, slottsinredningar, teaterfoajér till skolor och socialkontor. Med sin stora erfarenhet från projektering är han van att sitta med centralt samordningsansvar i konsultgrupper, men har även en gedigen förmåga att på detaljnivå och i mötet mellan människa och arkitektur skapa lösningar utanför ”boxen.” Som arbetsmetod värdesätter Marcus en öppen och ärlig dialog då det många gånger kan vara den enkla nyckelfaktorn för att man tillsammans ska kunna skapa en produkt att vara stolt över.

Exempel på projekt som Marcus arbetat med:
+46 (0)73 914 03 98
marcus[at]codesign.se
Markus Hölbling
Arkitekt/ Codesign Research Studio

Markus är nyutexaminerad arkitekt med ett stort intresse för publika rum, samhällsutveckling samt skalor där interiör möter exteriör. Markus har även en Master i Landskapsarkitektur och är detta år en del av Codesign research studio 16/17. Under hösten 2016 kommer därför Markus och övriga i Codesign research studio att med intressanta frågeställningar verka i gränslandet mellan teori och praktik.

Exempel på projekt som Markus arbetat med:
+46 (0)708 95 44 46
markus[at]codesignrs.se
Silvio Moro Caceres
Arkitekt

Silvio Moro är arkitekt utbildad i Paraguay med en magisterutbildning på KTH inom fastighetsekonomi. Han har jobbat i Sverige som projektledare samt projekteringsledare och utomlands som uppdragsansvarig för en rad olika projekt. En av Silvios många talanger är kombinationen av fokus på kostnadsmedvetenhet kopplat till arkitektonisk utveckling.

Exempel på projekt som Silvio arbetat med:
+46 (0)708 95 80 96
silvio[at]codesign.se
Johanna Nenander
Arkitekt

Johanna är utbildad i Stockholm och i Delft och har yrkeserfarenhet både från Danmark och Sverige. Hon har en bred erfarenhet av yrkesfältet, allt från stadsutvecklingsprojekt till inredningskoncept, möbelsnickeri, grafik och utställningsgestaltning. Kollaborativa- och interdisciplinära processer är ett genomgående intresse som Johanna tillämpar och vidareutvecklar i projekt. Johanna har bred erfarenhet av att arbeta med många kontaktytor i en organisation och ser vikten av att användaren ges utrymme att påverka sin miljö och därmed verkar för en mer inkluderande och transparent arkitekturprocess.

Exempel på projekt som Johanna arbetat med:
+46 (0)707 73 86 66
johanna[at]codesign.se
Ying Sun
Inredningsarkitekt

Efter att ha arbetat ett par år med inredning, utställningskoncept och formgivning i Peking beslöt sig Ying för att utbilda sig vidare i Sverige till Inredningsarkitekt MFA. I juni 2013 gick hon ut Konstfack med en examen i inredningsarkitektur och möbelformgivning och anslöt efter det till Codesign Research Studios program. Idag är hon aktiv som inredningsarkitekt hos Codesign och involverad i flera olika projekt, från konstutställningar till inredningskoncept i liten och stor skala. Hon tror starkt på sammanhangets påverkan och angriper design från olika skalor och kulturer.

Exempel på projekt som Ying arbetat med:
+46 (0)76 341 70 45
ying[at]codesign.se
Sandro Pasquetti
Arkitekt

Sandro är arkitekt utbildad i Brasilien. Han har en bred erfarenhet från både statliga projekt så som skolor och offentliga rum och privata arenor så som diversehandel, restaurering av gamla hus och utveckling av privata hem. Sandros passion är att hitta den perfekta lösningen och han har en stark tro på att god arkitektur kan förändra och förbättra våra liv.

+46 (0) 700 53 15 42
sandro[at]codesign.se
Jon Mjönes
Arkitekt

Jon Mjönes är arkitekt SAR/MSA utbildad på KTH. Han har goda kunskaper från både stadsutvecklingsprojekt och privata bostäder samt restaurang- och kontorsinredningar. Han har lång erfarenhet av hyresgästanpassningar dels som handläggande arkitekt åt fastighetsägare dels som hyresgästens arkitekt. Jon har även undervisat på Konstfack där han handlett studenter som läst inredningsarkitektur och möbeldesign. På Codesign har Jon arbetat med förändringsledning, arbetssättsprocesser och projektering av såväl hus som inredning.

Exempel på projekt som Jon arbetat med:
46 (0)763 47 62 59
jon[at]codesign.se
Kimberley Beauprez
Arkitekt

Kimberley brinner för arkitektur som kombinerar sociala aspekter med byggtekniska lösningar på ett effektivt sätt. Efter hennes tekniskt inriktade arkitektutbildning i Belgien kompletterade hon sina kunskaper med en utbildning i industridesign, för att lära sig mer om brukarcentrerad design och processer.

Exempel på projekt som Kimberley arbetat med:
+46 (0)728 73 26 18
kimberley[at]codesign.se
Peter Ullstad
Arkitekt och grundare

Peter grundade Codesign i slutet på 90-talet när han fortfarande studerade arkitektur. Codesign levde i en lycklig småskalig entreprenörsanda under sina första 15 år då Peter parallellt med företagande hade ett starkt engagemang i den akademiska världen. Från studierektor till kommunikationsansvarig och CAD-ansvarig till lärare i olika årskurser. Idag medverkar Peter till företagets framväxt genom sitt breda nätverk, ett starkt förändra-världen-engagemang, föreläsningar och framtidsvisioner. Inom Codesign bidrar Peter med en hög energinivå, en hög röst och en hög lägstanivå.

Exempel på projekt som Peter arbetat med:
+46 (0)709 24 49 74
peter[at]codesign.se
Johan Carpner
Projektledare

Johan har en bred bakgrund som formgivare med ett flertal utmärkelser och stipendier för sin design och produktformgivning. Han försöker ständigt utmana det konventionella med nya sätt att se på formgivning utan att det han gör, ska upplevas konstigt eller oförståeligt . Små förändringar ger nya intryck. Att allt från en textrad till ett hus kommunicerar med mottagaren är Johans drivkraften. Frågan är om det finns vänliga färger och arga hörn? Hur får man allt att samspela? Med nyfikenhet att lyssna på andra och viljan att dela med sig av egna idéer och kunskaper har tagit Johan in i rollen av en projektledare med egen designkunskap där både planering och formgivning ges samma och lika stor uppmärksamhet.

+46 (0) 708-95 76 20
johan.carpner[at]codesign.se
Elin Lervik
Marketing Manager

Elin drivs av att ständigt förena bolagets interna delar; kultur och värderingar med det externa varumärket ”Codesign” för att tillsammans med övriga kollegor driva företaget mot sina utsatta mål. Elin har varit med och utvecklat Codesigns varumärke de senaste 4 åren då bolaget vuxit från 9 till 45 medarbetare och hennes arbete genomsyras av strategiska beslut, uthållighet och transparens. Storytelling löper som en röd tråd genom Codesigns strategiska kommunikationsarbete och Elin är på ett eller annat vis involverad i alla delar som rör extern kommunikation, marknad och PR på Codesign.

+46 (0) 760 12 88 00
elin[at]codesign.se
Agnes Zedig
Coordinator

Alla arbetsplatser behöver en Agnes! Som koordinator och specialist på att få allt att ”rulla smärtfritt” fungerar Agnes som en central roll i Codesigns maskineri på kontoret. Alltifrån konferensresor till frukostseminarier och workshops. Agnes är där och stöttar och ser till så att inget faller mellan stolarna tillsammans med resten av gänget på Codesign. Hon är dessutom ansvarig för administration och involverad både i kommunikationsfrågor och som säljstöd.

+46 (0)705 27 77 11
agnes[at]codesign.se
Linda Fredén
Arkitekt

Linda är en driven, utmanande och konceptstark arkitekt (SAR/MSA). Hon är van att vara med från upphandling till uppföljning och har arbetat i samtliga skeden – från förstudier, analyser, utredning och koncept till genomförande och slutförande av nybyggnation,ombyggnation, hyresgästanpassningar och inredningar. På så sätt har Linda utvecklat en stor förmåga att jobba i flera olika skalor parallellt och därmed se både till helhet såväl som detalj. Linda är van att leda olika typer av processer och workshops från referensgrupp till styrgrupp, att arbeta prestigelöst, nära och tillsammans med kund/beställare, och teamet genom hela processen är av största vikt en förutsättning för Linda.

Exempel på projekt som Linda arbetat med:
+46 (0) 736 83 93 83
linda.freden[at]codesign.se
Bo Jonsson
Arkitekt

Bo är arkitekt examinerad på KTH 1999 med omfattande yrkeserfarenhet från projekt i samtliga skeden, från analys och koncept till projektering och övervakande av byggarbeten. Han har genom åren främst ägnat sig åt ombyggnader, renoveringar och inredningar åt privata och kommersiella beställare, såväl åt fastighetsägare som hyresgäst. Bo har även gedigen erfarenhet inom varumärkesprofilering och konceptutveckling i form av ombyggnader och inredningar för kontor, hotell, spa och restauranger samt formgivning av möbler.

+46 (0)709 311 724
bo[at]codesign.se
Ante Runnquist
Change and Learning Manager

Ante är ansvarig för utveckling av det pedagogiska innehållet i lärmiljöer på Codesign. Han brinner för att identifiera värden, mål och visioner i samband med skol- och samhällsutvecklingsprojekt och att säkerställa så att verksamhetsutveckling och fastighetsutveckling går hand i hand. Ante är dessutom en flitigt anlitad föreläsare och pratar gärna om hur vi utvecklar inkluderande lärmiljöer för barn och vuxna.

Exempel på projekt som Ante arbetat med:
+46 (0)73 365 00 19
ante[at]codesign.se
Sanna Gebeyehu
Concept Developer

Sanna har de senaste 15 åren arbetat med utställningar och varumärkesstrategiska aktiviteter inom design, arkitektur, konst, mat, mode och musik med en gedigen lista på uppdragsgivare och samarbetspartners. Hennes specialistkompetens är att utveckla starka koncept som berör människor på olika nivåer och som skapar stora värden.

Exempel på projekt som Sanna arbetat med:
+46 (0)760 32 81 31
sanna[at]codesign.se
Monika Lenkmann
Arkitekt

Tjänstledig.

Exempel på projekt som Monika arbetat med:
+46 (0)709 60 52 18
monika[at]codesign.se
Ahmad Oraby
Arkitekt

Ahmad är arkitekt med examen från Universitetet i Aleppo. 2014 flyttade han till Stockholm och började som praktikant på Codesign strax därefter. Idag verkar han som arkitekt i ett gäng olika projekt med specialistkompetens inom visualiseringar och modellering och ansvarar för att utveckla dessa verktyg vidare i organisationen för tillexempel projektpresentationer. Ahmad har stort driv att utvecklas vidare inom inredningsarkitektur, materiallära och formgivning. Han trivs bäst i teambaserat arbete och att kunna mixa sina kulturella erfarenheter med det typiskt Västerländska.

Exempel på projekt som Ahmad arbetat med:
+46 (0)72 92 79 665
ahmad[at]codesign.se
Love Neuschutz
Inredningsarkitekt

Love är Inredringsarkitekt BFA med en lång erfarenhet från olika typer av projekt inom arkitektur och formgivning med tyngdpunkt på inredningsprojekt, möbelformgivning och unika detaljlösningar. Love har erfarenheter från alla faser i projekten, från analys av verksamheters behov och arbetssätt till konceptframtagande, projektering och samordning med bygg- och inredningsarbeten. Många av kunderna och projekten har haft ett varumärkesperspektiv där koncept för den fysiska miljön utvecklats och implementerats.

Exempel på projekt som Love arbetat med:
+46 (0) 733 49 83 54
love[at]codesign.se
Helena Cervin Ellqvist
Arkitekt / Codesign Research Studio

Helena är intresserad av hållbar arkitektur och offentliga miljöer. Hon har en kandidatexamen från Umeå arkitekthögskola och är en del av Codesign research studio. Under 2016/2017 kommer hon och hennes kollegor i Codesign research studio att med intressanta frågeställningar verka i gränslandet mellan teori och praktik.

+46 (70 895 80 70
helena[at]codesignrs.se
Karen Holmgren
Inredningsarkitekt

Karen har en bakgrund som civilekonom med 10 års erfarenhet som bland annat business controller i bankvärlden både i Stockholm och Köpenhamn. Nyfikenheten och viljan och viljan att arbeta tredimensionellt samt påverka människors närmiljö gjorde att hon vidareutbildade sig inom inredningsarkitektur i New York, där hon sedan arbetade i ett par år med fokus på privata bostäder. I Sverige har projekten varit av stor variation med alltifrån restauranger och kontor med fokus på att bygga varumärke i lokalen genom arkitektur, med stor hänsyn till medarbetarperspektivet.

+46 (0)70 746 66 63
karen[at]codesign.se
Tove Siöwall
Arkitekt

Tove Siöwall är arkitekt SAR/MSA med utbildning från Chalmers, KTH och TU Darmstadt. Hon har lång erfarenhet av handläggning och projektering i ett stort spann av skalor, typer och skeden. På senare tid har rollen framförallt varit som fastighetsägares högra hand i omfattande hyresgästanpassningar. Stolthet för yrkeshantverket kombinerat med ett intresse för språk, problemlösning och interaktion utgör drivet i arbetet, där målet är välkomnande, öppna och bestående miljöer.

+46 (0)762-770168
tove[at]codesign.se
Annalisa Marinelli
Praktikant

Annalisa Marinelli är arkitekt SAR/MSA utbildad vid Polytekniska högskolan i Milano, Italien. Hon har erfarenhet från konsthantverk och inredning till stadsplanering med inriktning på samhällsstudier särskilt ur ett genusperspektiv. Hennes forskningsresultat har publicerats i många skrifter och presenterats i föreläsningar. Denna kombination mellan genusfrågor och erfarenhet från tekniskt arbete samt politiskt arbete på lokal nivå och stadsutveckling/planering beror på att hon gillar att arbeta på gränsen mellan det personliga och det politiska och tycker att arkitekturen kan förbättra människors sätt att leva inomhus samt i staden genom likadan hänsyn på var och ens vardagliga behov.

+46 (0) 70 844 41 54
annalisa[at]codesign.se
Moa Dickmark
Arkitekt

Moas intresse för arkitektur och samhällsbyggande började blomstra då hon följde med sin far till byggarbetsplatser i ung ålder. Med användarna i fokus utvecklade hon under sin master, ett process-kit som används tillsammans med unga som gamla under undersökningsfasen av arkitektur och design projekt. Hennes drivkraft och inspiration kommer från att samarbeta med användare och beställare. Detta för att utveckla miljöer som inspirerar samtidigt som de uppfyller sin funktion. Moa har också arbetat som volontär i katastrofområden i Filippinerna där hon bland annat utvecklade lärmiljöer för både inne- och utomhusbruk. Moa är utbildad Arkitekt MAA.

+46 (0)70 626 90 99
moa.dickmark[at]codesign.se
Ulrica Magnusson
VD

Med bakgrund som civilekonom inom organisation och marknadsföring har Ulrica 20 års erfarenhet dels som projektledare inom lokal och fastighetsutveckling och dels med verksamhets- och organisationsutveckling. På Codesign ägnar Ulrica största delen av dagen åt samtal och diskussion med kollegor, potentiella nya kollegor, kunder, samarbetspartner, ägare och styrelse. Övrig tid ägnar hon åt att blicka utåt och framåt, viss administration och givetvis plocka i och ur diskmaskinen på vårt trevliga kontor.

Exempel på projekt som Ulrica arbetat med:
+46 (0) 763 06 86 99
ulrica[at]codesign.se
Moa Rydberg Dahlin
Arkitekt

Moa är arkitekt och började parallellt med sina studier som praktikant på Codesign 2011. Under sin studietid på KTH utvecklade hon ett intresse för arkitektonisk representation, vilket också blev temat för hennes examensarbete. Detta intresse har genererat en fascination för gränslandet mellan konst, arkitektur och grafisk form. Moa tycker också det är viktigt att människor känner sig bekväma i den arkitektur som är skapade för dem.

Exempel på projekt som Moa arbetat med:
+46 (0)736 27 25 38
moa[at]codesign.se
Jacob Holst
Inredningsarkitekt

Tjänstledig. Jacob har genom sin blandade arbetslivserfarenhet och utbildning ett gediget intresse rumsliga upplevelser, från den större skalan ner till detaljnivå. Med en bakgrund inom Interaktionsdesign arbetar han genomgående ur ett användarcentrerat perspektiv. Jacob strävar efter att genom arkitekturen skapa förutsättningar för framtidens teknologi. Med stor passion för mat och dryck och lång erfarenhet från branschen skapar och driver han vid sidan om arbetet på Codesign egna koncept inom upplevelseindustrin.

Exempel på projekt som Jacob arbetat med:
+46 (0)709 81 00 66
jacob[at]codesign.se
Linda Gustafsson Lutener
Arkitekt

Linda är Arkitekt SAR/MSA med ett gediget intresse för arkitektur och samhällsbyggande, från den större skalan ner till detaljnivå. Under sin tid i London jobbade Linda huvudsakligen med att utveckla lär- och stadsmiljöer genom brukardialog. Hon inspireras av möjligheterna att använda dialog och arkitektur i samklang för att skapa långsiktigt socialt- och ekonomiskt hållbara projekt och samhällen. Innan Linda flyttade till Sverige för drygt tre år sedan var hon verksam i London där hon bl.a. jobbade med stadsplanering och offentliga byggnader i olika storlekar. Linda har erfarenheter från alla faser av byggnadsprocessen; från tidiga skeden till färdigställda projekt av hög arkitektonisk kvalitet.

Exempel på projekt som Linda arbetat med:
+46 (0)73 501 58 72
linda.g.lutener[at]codesign.se
Ossian Badman
Projektledare

Ossian intresserar sig för inredning och hur denna kan stötta och förbättra det dagliga arbetet för människor. Han har framförallt erfarenhet av inredningsprojektering, upphandling och leverans men även förstudier och behovsanalyser. Med sin bakgrund som ekonom har han ett skarpt öga för budgetarbete och upphandling.

Exempel på projekt som Ossian arbetat med:
+46 (0)760 08 63 32
ossian[at]codesign.se
Johanna Astner
Projektledare

Föräldraledig

Exempel på projekt som Johanna arbetat med:
+46 (0)73 502 01 34
johanna.astner[at]codesign.se
Linnea Börjars
Service Coordinator

Linnea är Codesigns servicekoordinator och hon är delaktig i projekten över tid men har sitt fokus på eftermarknad - att följa upp och lösa saker som kan uppstå efter leverans. God service handlar enligt Linnea framförallt om relationer, till såväl kunder som till kollegor. Att bli sedd och bekräftad är något som alla behöver. Med erfarenhet från mässor och event har Linnea ett proaktivt förhållningssätt, är lösningsorienterad och ser till helheten utan att tumma på detaljerna.

+46 (0) 706 10 55 34
linnea[at]codesign.se
Helen Wahlberg
Arkitekt

Helen har jobbat professionellt med arkitektur i över fem år, både i tidiga och senare skeden, projektering samt parallella uppdrag. Hon har även jobbat med varumärkesbyggande arkitektur, koncept, aktivitetsbaserade kontor, scenografi och möbelformgivning. Då Helen även har en bakgrund i reklam- och webbranschen som grafisk formgivare och AD har hon även jobbat med varumärkeskommunikation, storytelling, webbdesign och typografi. Genom att sammankoppla dessa områden har Helen en bred kunskapsbank för att omsätta idéer till genomförbara projekt med fokus i varumärkesbyggande arkitektur.

Exempel på projekt som Helen arbetat med:
+46 (0)70 602 59 55
helen[at]codesign.se
Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio

I sin roll som ansvarig för Codesign Research Studio förenar Jelena sin erfarenhet från både praktiskt och akademiskt arbete. Hon är idag adjunkt och undervisar på KTH två dagar i veckan. Jelena har studerat och undervisat på Oxford Brooks University i Oxford, Pratt Institute, Parsons School of Design och Columbia University School of Architecture i New York. I praktiken har Jelena framförallt arbetat med rum och arkitektur som identitetsbärare inom den kommersiella världen, men hon har även ritat bostäder, broar och tunnlar i Los Angeles, Stockholm och New York.

Exempel på projekt som Jelena arbetat med:
+46 (0)70 66 55 008
jelena[at]codesign.se
Petra Lindfors
Arkitekt

Petra är arkitekt SAR/MSA med yrkeserfarenhet från Sverige och USA. Hon har arbetat med projekt i samtliga faser av byggprocessen, från tidiga skeden, analys och koncept, till projektering och samordning av byggarbeten. Projekten som främst varit skola, utställningar och kontor har alla det gemensamt att de arbetats fram i nära dialog och samarbete med brukare och beställare.

Exempel på projekt som Petra arbetat med:
+46 (0)704 91 62 41
petra[at]codesign.se
Nadine Aschenbach
Arkitekt

Nadine är arkitekt SAR/MSA med 14 års yrkeserfarenhet från Sverige och Storbritannien. Hon har arbetat med projekt i samtliga skeden, från analys och koncept till projektering och övervakande av byggarbeten. Nadine har även ett stort intresse och utökat sin kompetens inom stadsplanerings- och hållbarhetsfrågor särskilt under de senaste åren.

Exempel på projekt som Nadine arbetat med:
+46 (0)723 17 75 77
nadine[at]codesign.se