Sök efter namn:

Ida Isaksson
Inredningsarkitekt

Ida är en engagerad inredningsarkitekt som de senaste åtta åren har arbetat i London med etablerade hotellkedjor som Sheraton (Starwood), JW Marriott, Hilton och Swissôtel. Idas fokus ligger på innovation och att rita snygg hållbar design, alltid med kundens och användarens upplevelse och behov främst. Som inredningsarkitekt brinner hon för att skapa kreativa koncept, god estetik och värde. Ida har en bred erfarenhet inom hospitality design efter uppdrag från kunder inom hotell- och restaurangnäringen med projekt baserade i Afrika, Europa och Mellanöstern. Med en kandidatexamen i inredningsarkitektur och en magisterexamen i design använder sig Ida av interdisciplinära metoder för att uppnå dynamiska och holistiska resultat. 

+46(0)701 45 14 06
ida[at]codesign.se
Veine Bartos
Arkitekt

Veine Bartos är utbildad på Konstfack, inredningsarkitektur och möbeldesign. Han började jobba på Codesign research studio 2015 och har varit delaktig i arbetet ”Body and Border” som fick internationell spridning med utställningar i bl.a Stockholm och Belgrad. Sedan September 2016 jobbar Veine på Codesign. Vid sidan av arbetet på Codesign är Veine aktiv som scenograf och är med och driver Ställbergs gruva, en plattform för samtida konst i Bergslagen.

Exempel på projekt som Veine arbetat med:
+ 46 (0) 704 821 157
veine[at]codesign.se
Linda Fredén
Arkitekt

Föräldraledig. Linda är en driven, utmanande och konceptstark arkitekt (SAR/MSA). Hon är van att vara med från upphandling till uppföljning och har arbetat i samtliga skeden – från förstudier, analyser, utredning och koncept till genomförande och slutförande av nybyggnation,ombyggnation, hyresgästanpassningar och inredningar. På så sätt har Linda utvecklat en stor förmåga att jobba i flera olika skalor parallellt och därmed se både till helhet såväl som detalj. Linda är van att leda olika typer av processer och workshops från referensgrupp till styrgrupp, att arbeta prestigelöst, nära och tillsammans med kund/beställare, och teamet genom hela processen är av största vikt en förutsättning för Linda.

Exempel på projekt som Linda arbetat med:
+46 (0) 736 83 93 83
linda.freden[at]codesign.se
Peter Ullstad
Arkitekt och grundare

Peter grundade Codesign i slutet på 90-talet när han fortfarande studerade arkitektur. Codesign levde i en lycklig småskalig entreprenörsanda under sina första 15 år då Peter parallellt med företagande hade ett starkt engagemang i den akademiska världen. Från studierektor till kommunikationsansvarig och CAD-ansvarig till lärare i olika årskurser. Idag medverkar Peter till företagets framväxt genom sitt breda nätverk, ett starkt förändra-världen-engagemang, föreläsningar och framtidsvisioner. Inom Codesign bidrar Peter med en hög energinivå, en hög röst och en hög lägstanivå.

Exempel på projekt som Peter arbetat med:
+46 (0)709 24 49 74
peter[at]codesign.se
John Horvat
Change and Learning Manager

John har en drygt 20 årig bakgrund i skolsverige som skolchef, rektor, lärarutbildare, och lärare med stort hjärta och stor kunskap kring verksamhetens möjligheter. Han har pedagogisk utbildning från Lund, Malmö, Rotterdam och London och bidrar med en bred operativ erfarenhet av verksamhetsutveckling, skolbyggen, skolfusioner och innovativa lösningar. John arbetar tillsammans med teamet för verksamhetsutveckling med det pedagogiska innehållet i lärmiljöer. Teamet stöder uppdragsgivaren i arbetet med att identifiera, prioritera och genomföra de fastlagda värden, mål och visioner som ligger till grund för projekten. Som Change and Learning manager säkerställer han att verksamhetsutveckling och fastighetsutveckling går hand i hand mot fastställda effektmål.

+46709 92 82 42
john[at]codesign.se
Linda Gustafsson Lutener
Arkitekt

Linda är Arkitekt SAR/MSA med ett gediget intresse för arkitektur och samhällsbyggande, från den större skalan ner till detaljnivå. Under sin tid i London jobbade Linda huvudsakligen med att utveckla lär- och stadsmiljöer genom brukardialog. Hon inspireras av möjligheterna att använda dialog och arkitektur i samklang för att skapa långsiktigt socialt- och ekonomiskt hållbara projekt och samhällen. Innan Linda flyttade till Sverige för drygt tre år sedan var hon verksam i London där hon bl.a. jobbade med stadsplanering och offentliga byggnader i olika storlekar. Linda har erfarenheter från alla faser av byggnadsprocessen; från tidiga skeden till färdigställda projekt av hög arkitektonisk kvalitet.

Exempel på projekt som Linda arbetat med:
+46 (0)73 501 58 72
linda.g.lutener[at]codesign.se
Linnea Börjars
Projektkoordinator och servicekoordinator

Linnea är Codesigns servicekoordinator och hon är delaktig i projekten över tid men har sitt fokus på eftermarknad - att följa upp och lösa saker som kan uppstå efter leverans. God service handlar enligt Linnea framförallt om relationer, till såväl kunder som till kollegor. Att bli sedd och bekräftad är något som alla behöver. Med erfarenhet från mässor och event har Linnea ett proaktivt förhållningssätt, är lösningsorienterad och ser till helheten utan att tumma på detaljerna.

Exempel på projekt som Linnea arbetat med:
+46 (0) 706 10 55 34
linnea[at]codesign.se
Sita Jobanputra
Arkitekt

Sita är arkitekt utbildad i England med erfarenhet framförallt inom utbildningsområdet. I London arbetade hon för Architype där hon utvecklade en passion för ett ekologiskt hållbart förhållningssätt till arkitektur och design. Hon skrev sin Masteruppsats på universitetet i Sheffiled kring utmaningar i relationen mellan hållbarhet och estetik. Ett annat specialintresse som Sita besitter är psykologin kring rädsla, risk, belöning och fara inom publika områden. Utanför kontoret är Sita utbildad dansare och balettlärare med ett öga för bryggan mellan den fysiska arkitektoniska miljön, rörelse och dans.

Exempel på projekt som Sita arbetat med:
+46 (0) 708 95 62 59
sita[at]codesign.se
Petra Lindfors
Arkitekt

Petra är arkitekt SAR/MSA med yrkeserfarenhet från Sverige och USA. Hon har arbetat med projekt i samtliga faser av byggprocessen, från tidiga skeden, analys och koncept, till projektering och samordning av byggarbeten. Projekten som främst varit skola, utställningar och kontor har alla det gemensamt att de arbetats fram i nära dialog och samarbete med brukare och beställare.

Exempel på projekt som Petra arbetat med:
+46 (0)704 91 62 41
petra[at]codesign.se
Sofia Lantz
Projektledare

Föräldraledig

+46 (0) 709 47 16 19
sofia.lantz[at]codesign.se
Anton Valek
Arkitekt

Anton är del av årets team i Codesign Research Studio där de tillsammans undersöker kopplingen mellan FN:s barnkonvention och arkitektur.

Exempel på projekt som Anton arbetat med:
+46(0)706 90 69 08
anton[at]codesign.se
Jonathan Yamamoto Wahlstedt
Arkitekt

Jonathan har en konstnärlig examen i inredningsarkitektur och möbelformgivning på Konstfack. Under utbildningstiden fick han även möjlighet att studera arkitektur på en konstskola i Tokyo. Jonathan har även en examen i arkeologi och har läst en curatorutbildning inom utställningsproduktion. Han har utformat utställningar för museer och gjort scenografier för teater och dansföreställningar. Jonathans intresse för arkitektur har växt fram ur viljan att förstå hur vi människor med våra sinnen och kroppar upplever och påverkas av rummet och världen omkring oss.

Exempel på projekt som Jonathan arbetat med:
+46 (0)760 238 478
jonathan[at]codesign.se
Karen Holmgren
Inredningsarkitekt

Karen har en bakgrund som civilekonom med 10 års erfarenhet som bland annat business controller i bankvärlden både i Stockholm och Köpenhamn. Nyfikenheten och viljan och viljan att arbeta tredimensionellt samt påverka människors närmiljö gjorde att hon vidareutbildade sig inom inredningsarkitektur i New York, där hon sedan arbetade i ett par år med fokus på privata bostäder. I Sverige har projekten varit av stor variation med alltifrån restauranger och kontor med fokus på att bygga varumärke i lokalen genom arkitektur, med stor hänsyn till medarbetarperspektivet.

+46 (0)70 746 66 63
karen[at]codesign.se
Johanna Nenander
Arkitekt

Föräldraledig Johanna är utbildad i Stockholm och i Delft och har yrkeserfarenhet både från Danmark och Sverige. Hon har en bred erfarenhet av yrkesfältet, allt från stadsutvecklingsprojekt till inredningskoncept, möbelsnickeri, grafik och utställningsgestaltning. Kollaborativa- och interdisciplinära processer är ett genomgående intresse som Johanna tillämpar och vidareutvecklar i projekt. Johanna har bred erfarenhet av att arbeta med många kontaktytor i en organisation och ser vikten av att användaren ges utrymme att påverka sin miljö och därmed verkar för en mer inkluderande och transparent arkitekturprocess.

Exempel på projekt som Johanna arbetat med:
+46 (0)707 73 86 66
johanna[at]codesign.se
Tove Siöwall
Arkitekt

Tove Siöwall är arkitekt SAR/MSA med utbildning från Chalmers, KTH och TU Darmstadt. Hon har lång erfarenhet av handläggning och projektering i ett stort spann av skalor, typer och skeden. På senare tid har rollen framförallt varit som fastighetsägares högra hand i omfattande hyresgästanpassningar. Stolthet för yrkeshantverket kombinerat med ett intresse för språk, problemlösning och interaktion utgör drivet i arbetet, där målet är välkomnande, öppna och bestående miljöer.

+46 (0)762-770168
tove[at]codesign.se
Martha Brauer
Designer

Uppdateras inom kort

+46 (0)762 322 758
martha[at]codesign.se
Monika Lenkmann
Arkitekt

Tjänstledig.

Exempel på projekt som Monika arbetat med:
+46 (0)709 60 52 18
monika[at]codesign.se
Jon Mjönes
Arkitekt

Jon Mjönes är arkitekt SAR/MSA utbildad på KTH. Han har goda kunskaper från både stadsutvecklingsprojekt och privata bostäder samt restaurang- och kontorsinredningar. Han har lång erfarenhet av hyresgästanpassningar dels som handläggande arkitekt åt fastighetsägare dels som hyresgästens arkitekt. Jon har även undervisat på Konstfack där han handlett studenter som läst inredningsarkitektur och möbeldesign. På Codesign har Jon arbetat med förändringsledning, arbetssättsprocesser och projektering av såväl hus som inredning.

Exempel på projekt som Jon arbetat med:
46 (0)763 47 62 59
jon[at]codesign.se
Lovisa Kroon
Arkitekt

Lovisa är arkitekt SAR/MSA, utbildad på KTH och Facoltà di Architettura dell´Università degli Studi di Ferrara, Italien. Från koncept och första skissen till färdigställt projekt - efter tio år i yrket har Lovisa erfarenhet av alla delar i processen. Hon har stor vana vid projektering och har handlagt komplexa ombyggnadsprojekt och även ritat specialsnickerier på detaljnivå. Med ett särskilt intresse för bostäder har hon de senaste åren ritat främst villor, flerbostadshus och vindsinredningar. Hon lägger gärna energi och omsorg på detaljer, för att helheten ska bli så bra som möjligt.

Exempel på projekt som Lovisa arbetat med:
+46 (0)709 16 66 51
lovisa[at]codesign.se
Sofia Löwhagen
Arkitekt

Sofia har arbetat som handläggande/ ansvarig arkitekt i snart 20 år. Förmågan Sofia har är att ställa rätt frågor i rätt tid för att få igång dialog kring projektavgörande mål och att jobba metodiskt för att säkra målen i varje skede är viktig för Codesign. Hon har arbetat mycket både i tidiga skeden och med projektering. Från handskisser till BIM. Sofia har handlagt/ varit ansvarig arkitekt för om- tillbyggnader upp till 30 000 kvm, nybyggnader upp till 13 000 kvm. Mot kunder såsom JM, NCC, SISAB och flera kommuner i mellansverige. De senaste åren har Sofia valt att arbeta främst med skolor och förskolor.

Exempel på projekt som Sofia arbetat med:
+46 (0)707 57 30 95
sofia[at]codesign.se
Staffan Virke
Arkitekt

Staffan Virke är arkitekt MSA utbildad på KTH. Han har varit verksam på Codesign sedan 2003 där han varit delaktig i att bygga upp verksamheten. Den huvudsakliga inriktningen har varit utställningar, kontor och skolor med särskilt fokus på brukardialog och delaktighet i hela processen från förstudie till färdigställt projekt.

Exempel på projekt som Staffan arbetat med:
+46 (0) 707 94 47 15
staffan[at]codesign.se
Ying Sun
Inredningsarkitekt

Efter att ha arbetat ett par år med inredning, utställningskoncept och formgivning i Peking beslöt sig Ying för att utbilda sig vidare i Sverige till Inredningsarkitekt MFA. I juni 2013 gick hon ut Konstfack med en examen i inredningsarkitektur och möbelformgivning och anslöt efter det till Codesign Research Studios program. Idag är hon aktiv som inredningsarkitekt hos Codesign och involverad i flera olika projekt, från konstutställningar till inredningskoncept i liten och stor skala. Hon tror starkt på sammanhangets påverkan och angriper design från olika skalor och kulturer.

Exempel på projekt som Ying arbetat med:
+46 (0)76 341 70 45
ying[at]codesign.se
Helen Wahlberg
Arkitekt

Helen är arkitekt SIR/MSA och utbildad på Konstfack University of Arts, Crafts and Design. Hon har 7 års erfarenhet av arkitektoniskt skapande genom byggprocessens alla skeden från idéskiss, koncept, projektering till färdigställande. Med en bakgrund från reklam- och webbranschen har Helen även jobbat med varumärkeskommunikation, grafisk formgivning, storytelling och design. Genom att sammankoppla de båda yrkesområdena har Helen en erfarenhet och stor kunskapsbank till att omsätta idéer till unika projekt med fokus i varumärkesbyggande arkitektur.

Exempel på projekt som Helen arbetat med:
+46 (0)70 602 59 55
helen[at]codesign.se
Moa Dahlin
Arkitekt

Moa är arkitekt och började parallellt med sina studier som praktikant på Codesign 2011. Under sin studietid på KTH utvecklade hon ett intresse för arkitektonisk representation, vilket också blev temat för hennes examensarbete. Detta intresse har genererat en fascination för gränslandet mellan konst, arkitektur och grafisk form. Moa tycker också det är viktigt att människor känner sig bekväma i den arkitektur som är skapade för dem.

Exempel på projekt som Moa arbetat med:
+46 (0)736 27 25 38
moa[at]codesign.se
Elis Forsgård
Projektledare

Föräldraledig. Elis har ett stort intresse för utveckling och optimering som han tillämpar i projekt i alla skalor och framförallt inom arkitektur och organisationsutveckling. Från sin bakgrund inom matematik har han med sig en metodisk problemlösningsförmåga som lämpar sig väl för projektarbete. Han inspireras av möjligheterna att utveckla och förbättra organisationer och medarbetare genom den fysiska miljön. Elis har erfarenhet av alla delar av lokalutvecklingsprojekt, från tidiga förstudier och behovsanalyser, genom planerings- och produktionstadier till avslut och uppföljning.

Exempel på projekt som Elis arbetat med:
+46 (0) 736 95 54 64
elis[at]codesign.se
Nadine Aschenbach
Arkitekt

Nadine är arkitekt SAR/MSA med 14 års yrkeserfarenhet från Sverige och Storbritannien. Hon har arbetat med projekt i samtliga skeden, från analys och koncept till projektering och övervakande av byggarbeten. Nadine har även ett stort intresse och utökat sin kompetens inom stadsplanerings- och hållbarhetsfrågor särskilt under de senaste åren.

Exempel på projekt som Nadine arbetat med:
+46 (0)723 17 75 77
nadine[at]codesign.se
Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio

I sin roll som ansvarig för Codesign Research Studio förenar Jelena sin erfarenhet från både praktiskt och akademiskt arbete. Hon är idag adjunkt och undervisar på KTH två dagar i veckan. Jelena har studerat och undervisat på Oxford Brooks University i Oxford, Pratt Institute, Parsons School of Design och Columbia University School of Architecture i New York. I praktiken har Jelena framförallt arbetat med rum och arkitektur som identitetsbärare inom den kommersiella världen, men hon har även ritat bostäder, broar och tunnlar i Los Angeles, Stockholm och New York.

Exempel på projekt som Jelena arbetat med:
+46 (0)70 66 55 008
jelena[at]codesign.se
Love Neuschutz
Inredningsarkitekt

Love är Inredringsarkitekt BFA med en lång erfarenhet från olika typer av projekt inom arkitektur och formgivning med tyngdpunkt på inredningsprojekt, möbelformgivning och unika detaljlösningar. Love har erfarenheter från alla faser i projekten, från analys av verksamheters behov och arbetssätt till konceptframtagande, projektering och samordning med bygg- och inredningsarbeten. Många av kunderna och projekten har haft ett varumärkesperspektiv där koncept för den fysiska miljön utvecklats och implementerats.

Exempel på projekt som Love arbetat med:
+46 (0) 733 49 83 54
love[at]codesign.se
Cathrin Nordersnö
Arkitekt

Cathrin är Arkitekt SAR/MSA med erfarenhet från arbete i många olika kulturer, skalor och kontexter: från asiatisk metropol till svensk glesbygd; från detaljplan till dörrhandtag. Hon har ett särskilt intresse för skol- och lärmiljöer, dels då hon själv har undervisat i både åk 6-9 och på Uppsala universitet och dels genom att också ha bedrivit forskning runt sambandet mellan pedagogik och arkitektur och  brukarpåverkan i skolmiljö. Cathrins arbetssätt lägger stor vikt vid dialog, för att genom lika delar lyhördhet och ifrågasättande, skapa arkitektur för människor.

Exempel på projekt som Cathrin arbetat med:
+46 (0)708 95 48 70
cathrin[at]codesign.se
Gabriel Stuart
Arkitekt

Gabriel intresserar sig för koncept, identitet och hur dessa påverkar och påverkas av människor. Gabriel har arbetat sig genom designområdena i stigande storleksordning; från accessoarer, tatueringar, kläder, formgivning, teater till konstprojekt i samhällelig skala och nu arkitektur. Bredden har givit honom en god insikt i hur olika branscher och gestaltningstyper relaterar till och överlappar varandra. Gabriel har skrivit en bok som examensarbete om design, identitet och brukarperspektiv för formgivare kallad ”Artisten.”

Exempel på projekt som Gabriel arbetat med:
gabriel[at]codesign.se
Hanna Ivansson
Arkitekt

+46(0)709 31 13 80
hanna[at]codesignrs.se
Kimberley Beauprez
Arkitekt

Kimberley brinner för arkitektur som kombinerar sociala aspekter med byggtekniska lösningar på ett effektivt sätt. Efter hennes tekniskt inriktade arkitektutbildning i Belgien kompletterade hon sina kunskaper med en utbildning i industridesign, för att lära sig mer om brukarcentrerad design och processer.

Exempel på projekt som Kimberley arbetat med:
+46 (0)728 73 26 18
kimberley[at]codesign.se
Johan Carpner
Projektledare

Johan har en bred bakgrund som formgivare med ett flertal utmärkelser och stipendier för sin design och produktformgivning. Han försöker ständigt utmana det konventionella med nya sätt att se på formgivning utan att det han gör, ska upplevas konstigt eller oförståeligt . Små förändringar ger nya intryck. Att allt från en textrad till ett hus kommunicerar med mottagaren är Johans drivkraften. Frågan är om det finns vänliga färger och arga hörn? Hur får man allt att samspela? Med nyfikenhet att lyssna på andra och viljan att dela med sig av egna idéer och kunskaper har tagit Johan in i rollen av en projektledare med egen designkunskap där både planering och formgivning ges samma och lika stor uppmärksamhet.

+46 (0) 708-95 76 20
johan.carpner[at]codesign.se
Lina Narvaja
Arkitekt

Lina är arkitekt SAR/MSA utbildad på KTH och på École de l’Architecture de la Villette i Paris. Hon har 9 års erfarenhet av arkitektoniskt skapande i olika skalor, allt ifrån detaljprojektering av privata villor och inredningsuppdrag till omfattande bostadsprojekt för beställare som Oscar Properties och Magnolia bostad. Lina har följt byggprocessen i alla skeden och har erfarenhet av såväl skissfas, byggprojektering samt färdigställande. En särskild passion är att närvara på byggen för att på plats kunna säkerställa att slutresultatet håller en hög arkitektonisk nivå. Under ett flertal år har Lina arbetat som gästlärare på Konstfack.

Exempel på projekt som Lina arbetat med:
+46 (0)73 552 00 66
lina[at]codesign.se
Kim Törnqvist
Change and Learning Manager

Den röda tråden i Kims senaste 12 år är verksamhetsutveckling, verksamhetsledning och projektledning. Den akademiska bakgrunden har han inom organisationsutveckling och ledarskap, och det spåret har han sen fortsatt på delvis med egna företag, som verksamhetsledare för andras företag och som verksamhetskonsult inom både skola och näringsliv. De senaste tre åren har han djupdykt in i skolutveckling, lärandepsykologi och välmåendeforskning med ett särskilt intresse för att utveckla verksamheter utifrån en uppdaterad förståelse för vad som driver människor, vad som skapar trygghet, trivsel och positiv utveckling - och som därför är hållbara in i framtiden.

+46(0)707 51 93 92
kim[at]codesign.se
Johan Alvfors
Arkitekt

Johan är nyutexaminerad arkitekt som är utbildad i Stockholm och i Zürich med lika delar nyfikenhet, envishet och pragmatism. Innan arkitektlivet har han arbetat inom utbildningspolitiken med särskilt fokus på pedagogik och lärandemiljöer. För Johan är sambandet mellan stora samhällsfrågor och små detaljer viktigt. Vare sig det rör boendet, arbetet eller lärandet är hans intresse hur arkitekturen gör skillnad. Intresset och förståelsen för samhället, verksamheten och människan är centralt. Johans erfarenheter av förändringsprocesser och förmåga att snabbt förstå organisationer går hand i hand med en interdisciplinär och involverande process.

Exempel på projekt som Johan arbetat med:
+46 (0)730 50 37 72
johan[at]codesign.se
Emelie Heinlo
Change and learning manager

Emelie arbetar med verksamhetsutveckling ur ett pedagogiskt perspektiv i samband med skol- och samhällsutvecklingsprojekt. Hon brinner för att tillsammans med kund och brukare synliggöra och specificera verksamhetens mål, visioner och värden för att i samspel med arkitektur utveckla den pedagogiska lärmiljön. Emelie har en bred erfarenhet från skolvärlden; både som lärare och utvecklingsledare med roll i lednings- och samordningsforum. Hon har även arbetat med projektledning samt design i rollen som kostymör och stylist.

Exempel på projekt som Emelie arbetat med:
+ 46 (0) 73 93 94 229
emelie[at]codesign.se