Tyréns

Uppdrag
Tyréns, ett av Sveriges ledande företag inom samhällsbyggnad, är inne i en expansiv fas och ska växa med hundra medarbetare i västra Sverige de närmaste tre åren. Codesign fick i uppdrag att både se över behov och arbetsprocesser samt skapa ett inredningskoncept för det nya kontorets 2 760 m², med syfte att ge ökade värden för medarbetarna. Bättre samverkan mellan avdelningarna, stolta medarbetare och ökad attraktionskraft för nya talanger var några av målen.

SAP