Tyréns

Uppdrag
Tyréns, ett av Sveriges ledande företag inom samhällsbyggnad, är inne i en expansiv fas och ska växa med hundra medarbetare i västra Sverige de närmaste tre åren.  Codesign fick i uppdrag att både se över behov och arbetsprocesser samt skapa ett inredningskoncept för det nya kontorets 2760 kvm, med syfte att ge ökade värden för medarbetarna. Bättre samverkan mellan avdelningarna, stolta medarbetare och ökad attraktionskraft för nya talanger var några av målen.

TV4