Stadsmissionens HQ

Nytt huvudkontor för 50 medarbetare

Uppdrag
Codesign fick i uppdrag av Stadsmissionen att utforma deras nya huvudkontor i Liljeholmen. En viktig aspekt var att tydliggöra Stadsmissionens olika verksamheter i den fysiska lokalen.

Lösning

– Stadsmissionens uppdrag är att skapa en mänskligare stad och vi översatte det till att skapa en mänskligare arbetsplats. Vi arbetade bland annat med att skapa intimitet i de öppnare landskapet i form av olika krypin och ”rumirummet,” säger Johanna Nenander, Arkitekt på Codesign.

Det mesta från det tidigare kontoret återanvändes, helt i Stadsmissionens anda. Dessutom gjordes en del punktinsatser kring specialsnickerier. I mitten av lokalen skapades en platsbyggd möbel i form av en stadssiluett med en rad olika funktioner så som telefonhytt, bord och sittplatser. Textilierna gjordes tillsammans med Stadsmissionens egen verksamhet Remake.

Ansvariga inom projektet

Johanna Nenander
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt