Tyréns

Struktur och dynamik

Lösning
Konceptet bygger på struktur och dynamik. Tyréns har redan en tydlig struktur, det Codesign adderat är dynamiken: det avvikande, det oväntade och utmanande för att få medarbetarna att tänka i nya banor. Köket har placerats i det rum som har bäst utsikt och mest ljus och här träffas man både runt måltider men också för arbete och informella möten.

Resultat

Med en karaktäristisk, hängande interntrappa som binder samman våningsplanen har Tyréns fått ett kontor som känns modigt, modernt och i linje med var företaget befinner sig i sin tillväxtfas. Genom att skapa flera olika typer av arbets- och mötesytor är samarbetet mellan individer och  mellan avdelningar redan lättare och mer transparent.

Ansvariga inom projektet

Love Neuschutz
Inredningsarkitekt
Mer info...
Ying Sun
Inredningsarkitekt
Mer info...
Sanna Gebeyehu
Concept Developer
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt