Ulrica O Magnusson avgår som VD

I lite över 5 år har Ulrica varit med i Codesigns expansion och utveckling som en starkt medarbetardriven organisation. De senaste 3,5 åren har hon som VD bidragit till en kraftig expansion och breddning av uppdrag.

  • – 5 år har gått fort och samtidigt har vi hunnit med så mycket tillsammans. När jag nu valt att driva egen låda får företaget fortsätta sin förändringsresa. Det här är bara början för Codesign fortsatta utveckling och jag har fått vara med och rekrytera många duktiga och engagerade medarbetare som kommer att fortsätta förändra världen, säger Ulrica O Magnusson.

 

Codesign har under Ulricas ledning utvecklats från att i mångt och mycket vara en fullservicebyrå inom inredningar, kontors- och hyresgästanpassningar till att idag även innefatta verksamhets-, varumärkes- och stadsutveckling samt skolor, bostäder och hotell.Organisationen kommer att sakna Ulrica mycket och samtidigt är det detta som Codesign handlar om. Nu stiger vi medarbetare fram och tar ett större ansvar och vidareutvecklar den plattform som Ulrika lämnar efter sig.

  • – Nu får vi testa chefslöst på riktigt och vidareutveckla tankarna och processerna kring den medarbetardrivna verksamheten. Vi kommer att förädla vår styrmodell och göra det vi gör bäst. Vi är i ständig rörelse, vi förändrar, vi utvecklar säger Peter Ullstad, grundare till Codesign.

 

För vidare information kontakta:
Ulrica Magnusson – 076-306 86 99
Peter Ullstad – 070-924 49 74