Upplands-Bro

Hållbart koncept för stadshuset

Codesign har fått i uppdrag av Upplands-Bro kommun att skapa ett hållbart koncept för deras stadshus i Kungsängen. Målet är att få ihop flera påbyggda huskroppar och öka kommunikationen och flöden mellan avdelningarna. Projektet ska vara klart vintern
2016 och omfattar koncept och gestaltning för 6 våningar, 350 arbetsplatser och matsal.

Byggstart 2018.

Ansvariga inom projektet

Ossian Badman
Projektledare
Mer info...
Staffan Virke
Arkitekt
Mer info...
Veine Bartos
Arkitekt
Mer info...
Love Neuschutz
Inredningsarkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt