CoTalk 23/3: Med kameran som verktyg – en inspirationsföreläsning om bildens kraft i media

Hänger du på Instagram och Facebook? Påverkas du av ideal eller har du människor runt omkring dig som du bryr dig om och som gör det? Om ja, extra varmt välkommen till vårens första CoTalk där bilden står i centrum. Våra barn växer upp på nätet, omgärdade av en aldrig sinande ström av bilder och nedärvda ideal. Vad innebär bildens kraft för dem och för oss vuxna, och hur kan vi ta makten över bilden och alla de ideal som bilderna förmedlar?

Vi har bjudit in fotografen och Sveriges främsta unga sociala entreprenör, Felicia Margineanu som med stort hjärta brinner för att stärka unga och lyfta upp sociala mediers möjligheter i en kaosartad värld. Felicia har bland annat startat OhSnap! som utbildar unga fotografer att tänka normkritiskt.

– Genom vår plattform får deltagarna gratis lära sig grunderna inom fotografi men med ett normkritiskt öga, och en större förståelse i mediekritik, normer, retuschering och fotografering med genusperspektiv. Vi skapar en ny generation av unga medvetna fotografer och förebilder, säger Felicia.

Tanken är att du efter föreläsningen ska ha fått konkreta tips på hur du själv kan påminna dig om att tänka normkritiskt i en värld dominerad av bilder, och även hur du kan hjälpa unga människor i din närhet med konkreta verktyg för att tänka normkritiskt.

Rädda Barnen, Postnord, Mentor Sverige, FRIENDS och många fler anlitar Felicia för att utmana perspektiven hos medarbetare, medlemmar och ungdomsföreningar. Sveriges grundskolor, gymnasieskolor och kommuner använder henne för att inspirera lärare, föräldrar och sina elever till att våga vara sig själv och ta vara på sociala mediers möjligheter. Över 100 000 personer har sett hennes föreläsningar.

Anmäl dig här till 23/3 Med kameran som verktyg – en inspirationsföreläsning om bildens kraft i media

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E OBS! NY ADRESS
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

Se Felicials TEDx talk här

Se hennes medverkan i TV/radio/media här