3, 2, 1, Barneval!

Den 20 januari 2019 är det exakt ett år tills Barnkonventionen blir svensk lag! Och vars lagliga stöd (äntligen) ser barn som egna individer med egna rättigheter. Året tills dess lagen träder i kraft ger tid för alla engagerade i barns rätt att påverka både den befintliga staden och dess fortsatta utbyggnad.


Är ni en organisation, ett företag, enskilda konsulter, arkitekter, konstnärer, lärare, politiker, fritidsledare, en förälder eller kanske bara intresserad och engagerad i barns rätt att uttrycka sina åsikter? Nu bjuder vi in dig/er att agera, delta, prata och dela kunskaper från era egna kompetensområden genom nedräkningskampanjen 3, 2, 1, Barneval! Barnevalinsatserna pågår från 20 januari 2019 och kulminerar i den seriöst barnsliga Barnevalen den 18 och 19 januari 2020.


3, 2, 1, Barneval! är en paraplykampanj som samlar alla nationella initiativ och allt arbete kring frågor om barns rumsliga rättigheter. Tillsammans firar vi att barnkonventionen skrivs in i lagen genom att under hela året presentera allas olika initiativ och idéer som leder mot ett mycket mer barninkluderande samhälle. Vi gör det på våra online plattformar och med Barnevalens slutrapport. Resultatet överlämnas till beslutsfattare den 20 januari 2020, samma dag som barnkonventionen införlivas i svensk lag.


Välkomna på kick-off söndagen den 20 januari 2019 för att starta nedräkningen. Under året utlovar vi workshops, samtal, seminarier, street-actions och andra ännu okända initiativ till hur barnens behov kan tas på allvar, deras åsikter och rättigheter lyftas i samtiden.
Så hör av dig om du vill dela ditt arbete under året som exploderar i Barneval!

Ansvariga inom projektet

Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio
Mer info...