AMF Fastigheter HQ

Uppdrag: Ett popup-kontor för Sveriges näst största fastighetsbolag

Lösning
Tillsammans med AMF Fastigheter valde vi att bara arbeta med återanvända produkter och material. Dels för att spara på miljön och dels för att hålla nere budgeten. På samma vis fick förutsättningarna i befintliga lokaler till stora delar styra slutresultatet. AMF Fastigheter har de senaste åren vuxit till Sveriges näst största fastighetsbolag och man kände ett behov av att flytta till egna lokaler för att stärka den egna företagskulturen.

På det nya kontoret finns både fasta och flexibla arbetsplatser. Likt en teater har en rad olika miljöer, scenografier, skapats för olika sinnestämningar. – Här får vi möjlighet att testa olika funktioner och arbetssätt och samtidigt ta hänsyn till miljön. Det är viktiga lärdomar i vår strävan att vara den bästa samarbetspartnern till våra kunder, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter. 

Miljö

Man har i så stor utsträckning som möjligt endast använt återanvända produkter och material. Det gäller alltifrån golv som slipats om till vaser som köpts på Myrorna. Likaså har man istället för att riva ut lösningar från tidigare hyresgäst anpassat sig till den befintliga inredningen.

Team: Linda Fredén,  Linda Tufvasson,  Ulrica O Magnusson
team: linda fredén, Ulrica Magnusson

Ansvariga inom projektet

Tillbaka till projektöversikt