Återhus – artikel i Byggvärlden

 

Artikel Byggvärlden 200414

Går det att bygga nya hus av delar från gamla hus? Hur skapar man Återhus, en ny byggnadstypologi?
Det ska Codesign Sweden nu ta reda på i projektet Rivningsobjekt – från kostnad till resurs.

Projektet är en samverkan mellan Codesign, NCC och RISE och projektleds av arkitekterna Nadine Aschenbach och Jelena Mijanovic på Codesign. Projektet som består av två delar, en mera teoretisk del och ett praktiskt pilotprojekt, har fått bidrag från både Vinnova och RE:Source, Energimyndigheten.

Den första delen, som fått 500 000 kronor från Vinnova, går bland annat ut på att identifiera vilka befintliga byggdelar som ger mest klimatpositiv effekt vid återbruk.
– Vi måste tänka om och se rivningsobjekt som en resurs, där material och byggnadsdelar återbrukas i så stor omfattning som möjligt inom både ny- och ombyggnation, säger Jelena Mijanovic.Projektet har som mål att utveckla en systematiserad process för demontering och återbruk av rivningsobjekt.
Det första steget är att samla in data från rivningsprojekt. Bland annat genom att identifiera material och produkter som kan återanvändas för storskalig nybyggnation.

Rivningsmetoder ska utvärderas och i projektet undersöks också nya processer för varsam demontering av värdefulla byggnadsdelar samt metoder för säkerställande av återbrukskvalitet. Delarna testas av RISE, för att bland annat kontrollera hållfasthet och hälsoaspekter genom platsbedömning (okulär besiktning, hammare), icke-förstörande tester (georadar, ultraljud och XRF-pistol) och laboratorietester.– Vi kommer att fokusera på stora delar och viktprocent. Det handlar om till exempel stomdelar, trapphus, pelare och fasadelement, säger Jelena Mijanovic.
– Vi ser att det finns ett glapp för oss att fylla här. Många projekt fokuserar på återvinning av mindre delar som inredning och glaspartier, men vi vill titta på befintlig byggmassa, säger Nadine Aschenbach.
Projektets långsiktiga mål är bland annat att bidra till minskat bygg- och rivningsavfall och minskade koldioxidutsläpp.

Läs hela artikeln  Byggvärlden.se

Källa: Artikel publicerad 200414, författare Anna Sjöström

 

Byggvärlden är en modern och oberoende tidning för byggbranschens beslutsfattare. Sveriges största affärstidning för byggbranschens beslutsfattare (TS-kontrollerad).