Ballongaktivism

Ballongaktivism är en konceptuell metod som innefattar en innovativ och utvecklad använding av ett känt och neutralt föremål och dess egenskaper, med intentionerna att:

– generera intresse och nyfikenhet pga. föremålets initiella kända egenskaper och sedan, 

– hålla kvar intresset genom föremålets utvecklade egenskaper och använda denna aspekt för att förmedla ett budskap eller sprida information.

Termen är sprungen ur en serie aktioner utförda av oss på Codesign Research Studio (CoRS) som utfördes under hösten 2018. Vi använde oss av en ballonginstallation bestående av hundratals heliumballonger, var och en fylld med en av Barnkonventionens 54 artiklar. Vi lät sedan förbipasserande interagera med installationen genom att smälla ballongerna. På så sätt frigjordes papperslapparna med Barnkonventionens artiklar och deltagarna kunde läsa dem och lära sig om barns olika rättigheter. Installationen bestod även av bananer inslagna i flyers som fungerade som vikter för de heliumfyllda ballongerna. Bananer, ett objekt bärande ett liknande lekfullt och färgglatt uttryck som ballongerna med den ytterligare egenskapen att de även tilltalar de förbipasserandes aptit.

Här användes ballongens initiella egenskaper, dess koppling till lekfullhet, dess koppling till firande, dess förmåga att fungera som behållare, dess färggladhet som ett sätt att fånga upp förbipasserandes intresse. Sedan hade dessa egenskaper tweakats (utvecklats), ballongens koppling till lekfullhet utvecklades till en lek där deltagarna inbjöds att smälla en ballong med ett speciellt ‘pang verktyg’. Dess koppling till firande utvecklades till att bestämma att aktionerna skulle utföras i relation till firanden bla. firandet av Park(ing) Day och den Internationella Barndagen. Dess förmåga att fungera som behållare bidrog till ballongleken där smällandet av ballongerna inte bara blev någonting kul och uppmärksamhets skapande, utan även bidrog till frigörandet av Barnkonventionen artiklarna som placerats innuti.

Ansvariga inom projektet

Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio
Mer info...