Boverket har utnämnt Brogårdaskolan som ett föredömligt exempel för skolprojekt

Vi på Codesign är otroligt stolta!

Boverket har utnämnt Brogårdaskolan som ett föredömligt exempel i sin vägledning för förskolans och skolans fysiska miljöer.

Inom ramen för arbetet med arkitekturpolitiken, ingår Brogårdaskolan i Boverkets exempelsamling för inspiration och vägledning till framtidens nya projekt inom förskola och skola.

Läs mer om Boverkets exempelsamling  www.boverket.se/arkitektur-skolexempel