Brogårdaskolan, Bjuv

En ny låg och mellanstadieskola

Nu organiserar vi studiebesök i Brogårdaskolan. För mer information klicka här.

En skola som tillför värden till orten
Många av Sveriges skolor byggdes på 60- , 70- och 80-talet. På den tiden byggde man ofta klassiska korridorsskolor – en typ av arkitektur som inte längre stödjer dagens pedagogik. Så var fallet i Bjuv samtidigt som kommunen också hade behov av utvecklas från ett brukssamhälle till en plats där människor väljer att bo. Bjuv var tydliga med att detta inte ska bli något skolhus utan en plats för barn, pedagoger, lärare och föräldrar – och det var här Codesign kom in i bilden. Ingången har varit att bygga en skola som utformas efter de behov som finns i verksamheten, men som också tillför orten någonting.

Inkluderande arkitektur

Den första delen av Codesigns uppdrag handlade om att formulera målsättningar för skolprojektet och ta fram beslutsunderlag samt attraktiva lösningar för att sedan hjälpa kommunen med att förankra dessa i verksamhet och i kommunen. Teamet från Codesign består av verksamhetsutvecklare som företräder barn, lärare och pedagogisk personal på skolan, arkitekter, inredningsarkitekter och projektledare som tillsammans kombinerat en traditionell arkitektonisk förstudie med verksamhetsutveckling för att skapa förutsättningar för att kunna utveckla framtidens skola.

Nyckelordet är inkluderande arkitektur – att förstå vilka behov som finns bland barn, lärare, pedagoger och föräldrar. ”Barn är experter på hur det känns att gå i skolan och hur krångligt det är när ett handtag sitter för högt upp eller när det är för stimmigt i klassrummet. Vi har lyxen att ha tillgång till de barn som ska gå i den nya skolan genom att de finns i den befintliga.” – Linda Gustafsson Lutener, Arkitekt Codesign.

Från verksamhetsutveckling till färdig skola

Under hösten 2016 togs beslut om detaljplan och därefter följde bygglovsprocessen som blev klar under vintern. Under 2017 och våren 2018 framtogs system- och bygghandlingar. Under 2018 jobbade Codesign tillsammans med Bjuvs kommun och NCC med utvecklingen av både verksamhet, hus och inredning. I januari 2019 stod skolan färdigt för inflytt och start av vårterminen.

”Vi ska komma ihåg att merparten av Sveriges kommuner är små. Att bygga en ny skola av den här kalibern är en enorm investering för Bjuv. Det man säger till sina invånare är att våra barn är så viktiga för oss och det är viktigt att ni får utbilda er och växa upp i den här orten – för att orten ska finnas kvar.” – Ante Runnquist, Change and Learning Manager, Codesign.

Ta en titt på byggarbetsplatsen i denna film som Monika Kjell, rektor, och Paulina Gyll, skoladministratör gjort för att involvera eleverna i byggprocessen eller på Brogårdaskolans instagram. Press Se klipp om skolan från SVT Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad om projektet

Avsnitt 1 om Brogårdaskolan

Vid årsskiftet 2018/2019 ska nya Brogårdaskolan i skånska Bjuv invigas. Följ vår serie om hur arbetet fortlöper!

Avsnitt 2 om Brogårdaskolan

Människorna i Bjuv har förstått att man måste satsa på barnen för att fortsätta att utveckla samhället. Det är precis så här vi på Codesign tycker att utvecklingsprojekt ska bedrivas, med verksamhetsnytta i fokus och i en ständig dialog med de människor som ska vistas där.

Avsnitt 3 om Brogårdaskolan: Pedagogernas förväntningar

I tredje avsnittet får vi höra om lärarnas förväntningar på den nya skolan och deras tankar kring processen, barnen och verksamheten.

Avsnitt 4 i serien om Brogårdaskolan: Rektorn och arkitekturbyråns förväntningar

Här får vi höra om rektorns och Codesigns tankar om projektet och förväntningar på den nya skolan samt deras tankar kring processen, barnen och verksamheten.

Avsnitt 5 om Nya Brogårdaskolan

I detta avsnitt får vi åka bil genom Bjuv tillsammans med en tidigare rektor som berättar anekdoter och sina tankar kring kommunens utveckling.

Avsnitt 6: Förväntningar och förhoppningar från en förälder i Bjuv

Här får vi träffa mamma Sofie som berättar om hennes och hennes barns tankar och förväntningar kring den framtida skolan.

Avsnitt 7: Barnens förväntningar på den nya skolan

I avsnitt sju får vi träffa barnen i klass 6B som beskriver läget i skolan idag och vad som kan bli bättre. Tjockare väggar är ett förslag.

Avsnitt 8: Föräldrarföreningen i Bjuv tycker till om nya skolan

I detta avsnitt träffar vi några representanter från den engagerade föräldraföreningen i Bjuv som har tankar kring den nya skolan.

Avsnitt 9: Vi frågar kommunstyrelsens ordförande om varför man gör en ny skola i Bjuv

Här träffar vi Anders Månsson som är Kommunstyrelsens ordförande i Bjuv för att förstå hur man tänker i Bjuv när man gör en så stor ekonomisk satsning som en ny skola faktiskt innebär.

Avsnitt 10: I sista avsnittet för denna säsong summerar Ante projektet med nya Brogårdaskolan

I sista avsnittet av denna säsong om Brogårdaskolan summerar Ante, Change & Learning Manager på Codesign, projektet.

Brogårdaskolan säsong 2 avsnitt 1: Nu kör vi!

Äntligen är beslutet klubbat igenom och skolan ska byggas. Ante Runnquist från Codesign träffar Kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson och pratar om hur det känns.

Brogårdaskolan säsong 2 avsnitt 2: Vad menas med inkluderande arkitektur?

I detta avsnitt får vi lära känna Codesign lite bättre och hur de analyserar, ritar och utvecklar den nya skolan i Bjuv. Vi pratar mycket om inkluderande arkitektur och brukarnytta. Vad menar vi med det?

Brogårdaskolan säsong 2 avsnitt 3: Barnen visar var skåpet ska stå

Utvecklingen av Brogårdaskolan i Bjuv är ett tight samarbete mellan Arkiktekturbyrån Codesign, kommunen och brukarna, det vill säga barn, föräldrar, lärare och annan personal som faktisk ska använda den nya skolan. I det här avsnittet får barnen ge feedback på modeller och ritningar och beskriver var de helst vistas, var de känner sig trygga och var man bäst leker.

Brogårdaskolan säsong 2 avsnitt 4: Vad har Bjuv och Operahuset i Sidney gemensamt?

Här får vi åka på en liten arkitektonisk resa genom kommunen. Linda och Ante från Codesign visar oss arkitektoniska pärlor som inspirerar dem och den nya skolan som teamet ritar på. Hur viktigt är det att ta hänsyn till historien, och vad är det som gör att kan känner sig ”hemma” i vissa miljöer?

Brogårdaskolan säsong 2 avsnitt 5: Det börjar bli verklighet nu

I detta avsnitt deltar Monika Kjell, Rektor på Brogårdaskolan. Verkligheten börjar sjunka in men det är fortfarande en kittlande känsla om det verkligen är sant.

Brogårdaskolan säsong 2 avsnitt 6: Vi vet vad vi behöver

Vikten av att de som arbetar på en plats faktiskt är med och formar och skapar den, handlar detta avsnitt om. I början visste de som arbetar på Brogårdaskolan enbart vad de inte ville ha, men riktigt så ser det inte ut nu.

Brogårdaskolan säsong 2 avsnitt 7: Barnen förverkligar skolan

I sista avsnittet av filmerna om nya Brogårdaskolan så drar barnen ut på fältet och gör skolan verklig. Nu är det så nära man kan komma innan bygget påbörjas.

Team: Linda Gustafsson, Cathrin Lange, Petra Lindfors, Nadine Aschenbach, Sofia Löwhagen, ante Runnquist, Moa dahlin, sita jobanputra

Tillbaka till projektöversikt