Vad menar vi med inkluderande arkitektur?

Första säsongen har vi ägnat oss åt att helt förstå vår kund och det vi kallar brukarna samt deras behov, nu och i framtiden. Nu är det dags att låta er lära känna Codesign bättre och vad vi menar när vi pratar om inkluderande arkitektur och brukarnytta.