Bygga´re tryggare, en ny metod för att förstå och utforska elevers behov vid utformning av nya skolmiljöer

Barnkonventionen blev lag i Sverige den 20 januari 2020, en historisk händelse som leder vägen mot en mer barninkluderande beslutsprocess inom arkitektur och stadsplanering.

I samarbete med Rädda Barnen och Ekhammarskolan, är metoden Bygga’re Tryggare framtagen som ett verktyg för att förstå och utforska elevers behov vid utformning av nya skolmiljöer, beställning av nya skolbyggnader eller ombyggnation av äldre skolor. Den syftar till att definiera barnens egna behov och önskemål och inkludera dem i organisation, planering och design av tryggare lärmiljöer.

Emelie och Sofia från Codesign har redan kunnat adressera barnens behov till skolors organisation, kultur och fysiska miljö.
– I våra pågående skolprojekt på Codesign så har vi med hjälp av kunskapen från Bygga’re tryggare kunnat revidera planlösningar, studera flöden, omformulera effektmål och specialrita möbler i takt med att kartläggningen av behovs-brännpunkterna i de olika skolytorna blottlagts.

Hanna Thermaenius på Rädda Barnen har kunnat kartlägga behovs-brännpunkter som handlar om viktiga behov i svensk skola.

-Barn som har upplevt stressfyllda livssituationer, och en skolklass på mellanstadiet har pekat ut brister och akuta behov i sin skolmiljö och gett förslag på hur man förbättrar den.

Bygga’re Tryggare är finansierat av ThinkTank ArkDes och utfört av Rädda Barnen, Codesign och Codesign Research Studio i samarbete med Ekhammarskolan.

Här kan du ladda ner Bygga’re Tryggare kartan!

Om du vill beställa en fysisk kopia, maila cors@codesign.se