Bygglov för Brogårdaskolan

Efter en snabb bygglovsprocess kan vi stolt meddela att nya Brogårdaskolan i Bjuv har fått bygglov. Beräknad byggstart under 2017 och inflytt våren 2019. Teamet från Codesign har utökats sedan uppstarten och består nu av arkitekterna Linda Gustafsson Lutener, Cathrin Lange, Petra Lindfors, Sofia Löwhagen och Nadine Aschenbasch samt Change and Learning Manager Ante Runnquist.

Du kan följa projektet via vår dokumentärserie som släpper nya avsnitt varannan vecka fram till invigningen av den nya skolan.