Bygglovshandlingar Brogårdaskolan

Nu har kommunen lämnat in ansökan om bygglov för den nya Brogårdaskolan i Bjuv. Verksamheten består av en F-6-skola för 450 elev i grundskola samt särskola och träningsskola för 20 elever.

– Projektet präglas av ett stark förankring med alla berörda parter, från pedagoger och rektorer till barn, föräldrar och andra kommuninnvånare. Barn och pedagogisk personal är experter på vad som kännetecknar en väl fungerande verksamhet. De vet hur det känns att gå i skolan  och vi har utformat lärmiljö som svarar mot dagens och framtidens behov. Det är lite unikt med det här projektet är att skolan ritats innifrån och ut, de pedagogiska behoven har satts i främsta rummet och att det i lika hög grad är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som ett arkitektoniskt säger Ante Runnquist, Change and Learning manager på Codesign.

Ett team på ca 8 personer från Codesign arbetar just nu i projektet och skolan skall vara klar för inflyttning årsskiftet 2018/2019. Skolan projekteras av NCC på uppdrag av Bjuvs kommun och arbetet bedrivs som ett partneringprojekt.

– Många av de skolor i Sverige som byggdes under 70- och 80-talen och är så kallade ”korridorskolor.” Dessa skolor stödjer inte dagens pedagogik och barnens behov. Ett av de effektmål Bjuv formulerat är att den nya skolan ska ha ”högt pedagogiskt värde i alla ytor” och den nya skolan kommer att erbjuda det, men goda möjligheter att möte både pedagogiska och individuella behov. Vi ser fram emot att få utveckla en skola som kan ge barnen de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med sina studier och må bra under tiden, säger Linda Gustafsson Lutener, Arkitekt på Codesign.

Filmer
Utvecklingen av Nya Brogårdaskolan dokumenteras löpande genom en filmserie där nya avsnitt från projektet publiceras varannan vecka. Se det senaste avsnittet här: Codesign.se/Comovies.

Frågor?
Kontakta Elin lervik, Marketing Manager på Codesign
0760-128800
elin(at)codesign.se

Bilden ovan är en exempelbild på hur skolan kan komma att se ut. Material och ytskikt är ännu inte beslutade och man har ännu inte fått besked om bygglov.