Codesign föreläser på Business Arena

Idag deltar vår kollega och arkitekt Linda Fredén på Business Arena i Umeå. Linda kommer tillsammans med Epicenters vd och grundare Patrick Mesterton berätta om arbetet och tankarna med Epicenter och hur man skapar framtidens arbetsplats. Linda, som var en av arkitekterna från Codesign som var med i att ta fram konceptet för Epicenter 1.0, är nu åter involverad i arbetet med Epicenter 2.0 där etapp 1 just nu formas i kvarteret Grävlingen.

 

15:45

Case: det digitala innovationshuset Epicenter – morgondagens arbetssätt?
Epicenter, en mötesarena i Stockholm anpassad för expansiva företag, digital innovation och entreprenörskap. Konceptet går ut på att väva samman innovation och kunskap med möten och social samvaro för att skapa förutsättningar för affärsutveckling för såväl mindre som internationella företag. Något som fått stor uppmärksamhet är den så kallade RFID-tekniken som innebär att man som medlem kan kringgå behovet av nycklar och lösenord genom att operera in ett chip i handen. Vilka önskemål finns på framtidens arbetsplats? Kommer aktivitetsbaserat ta steget till medlem- och chipbaserat? Är morgondagens arbete snarare en sinnesstämning än en plats? Här tar vi del av tankarna bakom ett minst sagt nytänkande kontorskomplex.

Läs mer och anmäl dig här