Codesign och skolorna

Codesign har mångårig erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom förskola, grundskola och gymnasieskola på alla nivåer: med pedagogisk personal, skolledare och på huvudmannanivå. Vi lägger stor vikt vid samspelet mellan verksamhetens vision och kultur, arbetssätt och behov samt hur det får komma till uttryck i utformningen av den fysiska miljön.
Vi vet av erfarenhet att skolprojekt kan lyfta en hel bygd, särskilt om människor bjuds in att delta under hela byggprocessen. Vi tror på inkludering och kommunikation som medel för att uppnå en skola som ger maximalt tillbaka till hela samhället. Det är i mötet mellan förståelsen för mjuka värden och det tekniska kunnandet som arkitekturen blir fantastisk.

Läs om hur vi är med och bygger 1000 goda skolor på 10 år – nu bygger vi våra barns framtid

Ansvariga inom projektet

Tillbaka till projektöversikt