Codesign Research Studio åker till arkitekturbiennalen i Venedig

Den 24e maj öppnar arkitekturbiennalen i Venedig där årets tema är Freespace. Codesign Research Studio (CoRS) reser dit för att delta med interventionen Hidden Space. Syftet med interventionen är att synliggöra de rum där barn frihetsberövas samt skapa debatt kring arkitekturens roll i relation till detta.

Interventionen är en del av projektet Dolda rum där årets CoRS team kartlägger de rum i Sverige där barn blir frihetsberövade. Projektet har sin grund i att barnkonventionen föreslås bli svensk lag år 2020.

Följ CoRS i Venedig på instagram @codesignresearchstudio och under #hiddenspace
Läs mer om CoRS här.