Så här gör vi

Nedan återges en visualisering av processen, som för tydlighetens skull är linjär. I verkligheten är processen icke-linjär, då man pendlar mellan de olika faserna i olika stora loopar.

1. Datainsamling:
Mjuk och hård data samlas in inom ett utvalt samhällsaktuellt område.

2. Analys:
Insamlad data analyseras utifrån arkitektens perspektiv, metoder och verktyg.

3. Problemdefinition:
Analysen utgör underlag till en problemdefinition som beskriver en oenighet mellan beslutsfattare och brukare om hur rummet ska användas och vad dess syfte är.

4. Positionering:
Codesign Research Studio bildar sig en uppfattning om hur man relaterar till problemdefinitionen och formulerar en frågeställning.

5. Kommunikationsstrategi:
En strategi för hur frågeställningen ska debatteras, i vilken form den ska debatteras, i vilket forum, vem man riktar sig till osv. definieras.

6. Samarbetspartners:
Relevanta samarbetspartners kontaktas. Tillsammans utvecklas projektet för att uppnå maximal effekt.

7. Utförande:
Frågeställningen materialiseras i tre dimensioner.

8. Samhällsdebatt:
En samhällsdebatt belyses utifrån arkitekturens politiska perspektiv.