Om oss

Vad är Codesign Research Studio?

Codesign Research Studio (CoRS) är en självinitierad, oberoende, ideell forskningsstudio som undersöker de arkitektoniska konsekvenserna av dagens politik. CoRS är också ett nätverk som består av nuvarande och tidigare teammedlemmar och en alltid expanderande byrå av partners, kollaboratörer och experter inom olika arbetsområden.

 

Varför finns Codesign Research Studio?

Det finns ett behov inom det kommersiella arkitektoniska området att utmana arkitektens roll, att ta ett samhällsansvar i högre grad och utveckla vårt kritiska tänkande beträffande arkitekturens effekter.

 

Vad gör Codesign Research Studio?

Med en arkiteks verktyg och metoder, med arkitektur som bevis, identifierar CoRS konflikter eller missförstånd mellan användarna av samhällets rum och våra beslutsfattare. Genom att visualisera problemet i två och tre dimensioner, genom ritningar, modeller, utrymmen etc., skapar CoRS en plattform för diskussion, i syfte att hitta lösningar som kan föra de två grupperna närmare varandra. I den meningen fungerar CoRS som medlare eller länk mellan användare och beslutsfattare. CoRS verkar på många skalor, från arkitekturens påverkan på människokroppen till den strukturella samhälleliga skalan.

Hur fungerar Codesign Research Studio?

Teamet ersätts årligen av en uppsättning nya medlemmar, där de tidigare medlemmarna blir en del av det större CoRS-nätverket. CoRS arbetar halvtid på arkitektföretaget Codesign för att finansiera studionens arbete och är samtidigt beroende av att söka ekonomiska bidrag från externa källor. Teamet stöds också av kunskapen och erfarenheten från det större CoRS-nätverket och arkitekter, designers, projektledare, kommunikatörer anställda vid Codesign.

 

Vem är Codesign Research Studios arbete riktat mot?

CoRS riktar sig till grupper som inte vanligt har inflytande på att påverka arkitekturen kring dem för forskning. Det insamlade materialet överförs sedan rumsligt till den berörda gruppen som innehar makten, vilket kan vara politiker, beslutsfattare, allmänheten etc.

 

Vilka metoder använder Codesign Research Studio?

CoRS arbetar genom metoder för forskning, datainsamling, analys, problemdefinition, positionering, ansökningar om ekonomiskt stöd, webbplatsbesök, workshops, nätverk för nya samarbeten, strategier för rumslig kommunikation, föreläsningar, debatter, tidskriftsartiklar, utställningar etc.

Team 2019/2020

Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio
Mer info...
Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...