Codesign utvecklar bostadsområde i Göteborg

Codesign har ritat förslag för ett nytt bostadsområde på uppdrag av Bräcke diakoni i Göteborg. Samarbetet startade med en arkitekttävling där Codesign som en av tre tävlande vann uppdraget som omfattar 6000 kvm fördelat på bostäder, LLS boende, gruppbostäder, rehab och gym.

– Vi har initialt hjälpt Bräcke Diakoni med att definiera vad bostadsområdet ska göra för nytta för de människor som ska bo där och därefter omvandlat det målet till arkitektur, säger Jelena Mijanovic, Arkitekt på Codesign.

– Vi vill med Codesigns hjälp skapa en ny port in till Göteborg i form av detta bostadsområde som ska stötta människor som befinner sig i olika faser av livet. Vi utvecklar en mängd olika former av bostäder; från hyreslägenheter till bostäder för hemlösa, flyktingar, äldre och även dagisplatser. Denna nya port kommer förhoppningsvis kunna spegla hela samhället, säger Martin Ärnlöv, VD på Bräcke Diakoni.

– Vi har tagit fasta på att det nya bostadsområdet ska svara upp till många människors olika behov och utvecklar därför alltifrån naturliga mötesplatser till  funktioner som kan hjälpa till att stötta dessa människor i deras vardag, säger Lina Narvaja, Arkitekt på Codesign.

Codesign har genom sina förstudier analyserat de olika målgrupperna för bostadsområdet för att kunna hitta gemensamma aktiviteter och beröringspunkter. Det har bland annat resulterat i att utrymmena mellan de olika fastigheterna utformas som odlingslotter istället för traditionella gårdar. Enligt förslaget kommer funktioner som cykelverkstad, postfack och tvättstugor vara placerade i ”glappen” som skär genom huskropparna och blir därigenom naturliga mötesplatser för de boende i området.

Codesigns uppdrag har under hösten 2016 utvidgats och omfattar också ett delprojekt i form av ett arkitektoniskt varumärkesarbete för Bräcke diakoni.

Planerad byggstart våren 2017.

Om Bräcke Diakoni
”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver de bland annat flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. De erbjuder också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Bräcke har varit verksamma i snart 100 år och har nära 1200 medarbetare.