CoRS ställer ut på flera håll i Europa

Under våren kommer CoRS ställa ut sitt arbete om Europas gränser på flera håll i Sverige och Europa:


— ABF-huset, Stockholm (Prel. 19 april – 3 maj)
— Antiatlas, Bryssel, 13 april – 31 maj. Länk  
— Mikes Festival, Belgrad, 7-12 juni
— I samband med Venedigbiennalen  kommer de att ställa ut i anslutning till den stora mässan och vara på plats under öppningshelgen, 26 – 29 maj. Utställningen pågår sedan till den 27e november.

 

About Borders of Europe
Our research questions the purpose and consequences of the existing, new and planned border constructions in Europe, through investigating their physical manifestation and context. We are using architectural tools and methods such as on-site visits, drawings and models as well as collecting hard and soft data to understand and document the border constructions. But more importantly we want to study the constructions in relation to the people trying to get pass it, as well as how the constructions relate to the human body. The studies will act as a basis for an exhibition where we want to relate this sort of architecture to the human body, and we want to use the exhibition as a medium to be able to interact with people. /Codesign

Tests of body tissue physics in relation to barbed tape. We are using molds of our own body for the ballistic gel forms. The tests are done in relation to studies of which bodyparts that are most targeted by the border architecture and by the documentation of the damage the actual border architecture performs.

Read more/ Här kan du läsa mer om deras arbete och utställningskoncept

Codesign Research Studio, CoRS, är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign. CoRS består av nyutexaminerade arkitekter och formgivare som tillsammans med erfarna arkitekter på Codedesign verkar i skärningspunkten mellan teori och praktik. Genom oberoende undersökande, med människan i centrum, utforskar vi frågor som sällan lyfts fram.