CoTalk 16 januari Bygga´re tryggare – ny metod för utformning av tryggare skolmiljöer

Hur tar vi avstamp i att Barnkonventionen blir lag i Sverige den 20 januari år 2020, en historisk händelse som leder vägen mot en mer barninkluderande beslutsprocess inom arkitektur och stadsplanering?

Du får med metoden Bygga’re Tryggare verktyg för att förstå och utforska elevers behov vid utformning av nya skolmiljöer, beställning av nya skolbyggnader eller ombyggnation av äldre skolor.

– Vi har kartlagt viktiga behovs-brännpunker i svensk skola. Barn som har upplevt stressfyllda livssituationer och en skolklass på mellanstadiet har pekat ut brister och akuta behov i sin skolmiljö och gett förslag på hur man förbättrar den, säger Hanna på Rädda Barnen.

Emelie och Sofia från Codesign har redan kunnat adressera barnens behov till skolors organisation, kultur och fysiska miljö.
– I våra pågående skolprojekt på Codesign så har vi med hjälp av kunskapen från Bygga’re tryggare kunnat revidera planlösningar, studera flöden, omformulera effektmål och speialrita möbler i takt med att kartläggningen av behovs-brännpunkterna i de olika skolytorna blottlagts.

Välkommen att ta del av den nya metoden och tillsammans med oss fira att barnkonventionen blir lag i Sverige! Bygga’re Tryggare är finansierat av ThinkTank ArkDes och utfört av Rädda Barnen, Codesign och Codesign Research Studio i samarbete med Ekhammarskolan.

Hanna Thermaenius, psykolog från Rädda Barnen, Sofia Löwhagen och Emelie Heinlo, skolarkitekt och verksamhetsutvecklare på Codesign delar med sig av sin kunskap om den nya metoden Bygga’re Tryggare. Moderator: Jelena Mijanovic, Codesign Research Studio

Anmäl dig här!

Plats: Codesign, Sveavägen 56E, Stockholm

När: Torsdag, 16 januari 2020

Tid: Frukost serveras från 07:45, CoTalk startar kl.08:15 – kl.09:00

Frågor? Maila info(at)codesign.se

Varmt välkommen