CoTalk 8/3: Språkbubblor – ett samtal om språkutveckling och inkludering

Behovet av att tolka andras verkligheter ökar när vårt språk utvecklas. Vi blir allt bättre på att läsa samtidigt som skriftspråket glider isär. Vi blir duktigare på att anpassa språket efter målgrupp för allt mer specifika behov, vilket också leder till att vi exkluderar andra i allt högre utsträckning. Fastnar vi i våra egna språkbubblor?

Vi samtalar med Patrik Hadenius, språkvetare och grundare till Språktidningen. Språket skapar sammanhållning och samtidigt använder vi språket för att exkludera. Medvetet eller omedvetet. Detta är bland annat aktuellt i utformning av texter från myndigheter och förvaltningar där vi idag ser ett större behov av att populäranpassa men också tillgängliggöra språket för att demokratin ska kunna uppfyllas. Beslut behöver inte bara vara demokratiskt tagna utan ska även kunna spridas, kommuniceras och förstås av den breda massan.

Vi hoppas att ni vill samtala med oss om språkets betydelse för inkludering samtidigt som vi får lyssna till Patrik och hans tankegångar och anekdoter om språkets utveckling.

Välkomna!

Patrik Hadenius är hedersdoktor vid Göteborgs Universitet. Han är även journalist och grundare av Språktidningen som 2013 tilldelades Arguspriset för att ha nått ut med språkvetenskaplig forskning till en bredare publik.

Anmäl dig här

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E, Stockholm
När: torsdag 8 mars 2018
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00.

OBS! Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila info(at)codesign.se