Dolda rum – Workshopserie

Röda stugan är Dolda rums huvudsakliga delprojekt. Ett inredningsprojekt som kom till i ett samarbete med ungdomar på SiS Bärby.

Tillsammans har vi utforskat den fysiska miljön på Bärby i hopp om att förbättra den. Rummen i Röda stugan är baserade på ungdomarnas behov och önskemål där de själva har varit med i arbetet från att välja färg och material till att bygga och inreda.

I enlighet med barnkonventionen värnar projektet om barn och ungas rätt att få komma till tals. Berättelser, erfarenheter och drömmar har lyfts fram i en workshopserie.

Samarbetet har bestått av 10 ungdomar som frivilligt anmält sig till projektet. Skolan och ledningen på Bärby och dess engagerade personal har varit nyckeln för genomförandet av både workshopserien och byggprojektet.

Workshopserien går att ladda ned här

Ansvariga inom projektet

Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio
Mer info...
Martha Brauer
Designer, Föräldrarledig
Mer info...