Einstein

"För hans upptäckt av…" – utställning på Nobelmuseet

Lösning
Utställningen fokuserar på den unge Einstein och behandlar tre aspekter av hans liv: Personen, Fysiken och Nobelpriset. Tre möbiusband slingrar sig genom rummet och är tillsammans 150 meter långa och två meter breda. Banden är flätade samman och binder på så vis ihop utställningens tre teman likt tre romerska ringar.

Utställningens utgångspunkt är år 1905, då Einstein vid 26 års ålder presenterar tre betydande fysikaliska teorier. Den innefattar också åren därefter då han långsamt arbetar fram sin teori om det krökta rummet, den så kallade allmänna relativitetsteorin som gör honom världsberömd 1919. Perioden avslutas med att Einstein 1922 utses till Nobelpristagare och besöker Sverige. Vilka händelser under de här åren får betydelse för hans karriär som fysiker? Hur utvecklas privatpersonen Einstein? Hur gick det egentligen till när han blev Nobelpristagare?

Resultat
Utställningen som pågick mellan Maj 2005 och Oktober 2006 besöktes av 160 000 personer.

Team: Peter ullstad, Staffan virke

Ansvariga inom projektet

Staffan Virke
Arkitekt
Mer info...
Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt