En fristad

Projektet Fristad syftar till att genom arkitektur förbättra förutsättningarna för asylsökande i Sverige.

En inhuman människosyn, bristande boendekvalité, avsaknad av socialt sammanhang och ogenomtänkt placering, lägger idag en grund för ett ohållbart boendesystem.


Projektet vill hitta vägar för integration med arkitektur som verktyg, vi tror att problemen kan lösas genom att i första hand se potentialen hos individen och möten mellan människor.

Syfte
Förbättra de asylsökandes situation genom att utgå från individens behov och uppnå dessa genom arkitektoniska lösningar. Vår övertygelse är att alla människor behöver känna tillhörighet. Med utgångspunkt i aktiviteter och individers gemensamma intressen tror vi att bostaden och lokalsamhället kan vara en plattform för människor att interagera och integreras.

Resultat
Projektet presenterades för första gången när CoRS deltog i Svensk Forms PechaKucha Night Sthlm på Berns salonger i samband med Stockholm Design Week i februari 2015.  Arbetet presenterades i en rapport som lanserades i maj 2015. Projektet genererade både uppslag i Dagens Industri och ett stort reportage i Arkitektur.