Ersta Sköndal Bräcke högskola

Uppkomsten av ett gemensamt campus

Ersta Sköndal Bräcke högskola gör en storsatsning på lärmiljöer när Stockholmsverksamheten samlas på ett gemensamt campus på Södermalm. Codesign fick uppdraget att samla högskolans Stockholmsverksamhet på ett moderniserat och utbyggt gemensamt campus på Södermalm. Detta skapar möjligheter för en unik högskolemiljö i ett av Stockholms vackraste områden, på Fjällgatan och Stigbergsgatan.

Campuset som växer fram på Fjällgatan och Stigbergsgatan ligger på historisk mark. Ersta diakoni flyttade till Erstaklippan på Södermalm redan på 1860-talet och har sedan dess haft området som bas för bland annat utbildning, vård och sociala verksamheter. 1998 slog Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal samman sin utbildning och forskning i en gemensam högskola. När den utbildnings- och forskningsverksamhet som idag bedrivs på Campus Sköndal kommer till Erstaområdet möjliggörs nya möten och samarbeten och chanser att visa upp högskolans helhet på ett tydligare sätt för både studenter och allmänhet.

De nya lokalerna kommer att anpassas till en modern verksamhet. Därför är satsningen på att modernisera lärmiljöerna en lika viktig komponent som själva lokaliseringen. Codesigns har stor erfarenhet av att utveckla pedagogisk verksamhet i samspel med den byggda miljön. Målet är att använda de nya lokalerna fullt ut år 2022.

team: Jonathan Yamamoto Wahlstedth, Emelie heinlo, linda gustafsson lutener

Ansvariga inom projektet

Jonathan Yamamoto Wahlstedt
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt