Euro Accident

Ett inredningsarkitektoniskt koncept för Euro Accidents olika kontor

Uppdrag
Codesign fick i uppdrag att utveckla och implementera ett inredningsarkitektoniskt koncept för Euro Accidents kontor i Stockholm. Konceptet skulle dessutom kunna implementeras på Euro Accidents övriga kontor i Sverige vilket nu sker på kontoren  i Örnsköldsvik, Växjö och Göteborg.

Lösning

Konceptet går under namnet Laganda. – Det handlar om att visa och stödja företagets idé om sig själva som en effektiv och snabbrörlig utmanare till de stora försäkringsbolagen, säger Jon Mjönes, Arkitekt på Codesign. Kontoret i Stockholm omfattar 1 300 m² och cirka 80 medarbetare.

Om Euro Accident

”Vi vill bidra till en trygg och frisk värld. Det gör vi genom att försäkra människors liv, lön och välmående. För att må bra behöver vi trygghet och hälsa, utan trygghet ingen hälsa och utan hälsa ingen trygghet. Vi har adderat hälsa till våra försäkringar så att våra kunder kan vara säkra på att inte bara får det ena utan det andra. Euro Accident har funnits på marknaden sedan 1996 och omsätter 625 miljoner kronor (2014). Företaget sysselsätter drygt 140 personer (2014) på kontor i Växjö, Stockholm, Malmö, Göteborg och Örnsköldsvik.

team: Jon Mjönes, Petra Lindfors, Ossian Badman, Elis Forsgård

Ansvariga inom projektet

Petra Lindfors
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt