Europaskolan

Under våren 2019 så samarbetade CoRS med elever från Europaskolan i Stockholm i utvecklingen av Levande Stockholms sommarmöblering på Swedenborgsgatan.

Europaskolan är en internationell skola med fokus på språk uppmuntrar elever att reflektera, fråga och agera i sina samhällen. Eleverna får i sin utbildning driva ’community projects’ som innefattar identifiering av behov och problem som man sedan möter upp med lösningar och förslag som eleverna får testa och genomföra.

Levande Stockholm är ett projekt som drivs av Stockholms Trafikkontor. Arbetet med Levande Stockholm har pågått sedan 2015 med syfte att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma miljöer och ett attraktivt stadsliv. Varje år gör man om gator, torg och andra ytor till inbjudande offentliga rum med möbler, växter och kultur och genomförs både under sommar- och vintersäsongen.

Ungdomarna fick över en period på 6 månader, genom workshops var annan vecka, analysera, identifiera behov, designa lösningar och slutligen bygga dessa. CoRS hjälpte ungdomarna att ta sig igenom designprocessen genom workshops.

Dessa workshops var specifikt utformade för att hjälpa ungdomarna i utforskandet av deras egna önskemål och behov. Alltså hjälpa dem identifiera vad de själva ville inte styra dem mot vad vi som arkitekter tycker är bra eller snyggt.

Ansvariga inom projektet

Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio
Mer info...