Flens kommun

Hur får vi tre skolor att gå från särbo till sambo?

Codesign har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för EN skola med en gemensam vision och tydliga mål.
Utgångspunkten för projektet är att stärka det pågående utvecklingsarbetet i skolorna och säkerställa ytterligare förbättrad kvalitet inför sammanslagningen av tre skolor. Codesigns ska i rollen som verksamhetens processledare fungera som stöttning för skolledning och pedagoger under deras gemensamma förändrings- och förbättringsarbete.

team: emelie heinlo

Ansvariga inom projektet

Tillbaka till projektöversikt