FutuRum

”En studie för att förstå vilka utmaningar framtidens arbetsplatser står inför”

Uppdrag 
En studie för att förstå vilka utmaningar framtidens arbetsplatser står inför

Lösning

För att angripa frågeställningen tillämpades en klassisk akademisk metod i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och samtal tillsammans med AMF Fastigheter och studenter från KTH Arkitekturskolan och Konstfack. Resultatet presenterades i en omskriven utställning vid namn futuRum som visades under våren 2013.

Fem teman präglade utställningen

Parasiter, Plattformar, Gränslös framtid, Boa och Avtryck. Samtliga projekt i utställningen pekade på extrem flexibilitet på framtidens arbetsplatser: kontorsmiljöer som byggs upp som teaterscener där scenografin växlar mellan olika akter. Vi såg även exempel där rummen, möblerna och tekniken styrs utifrån våra sinnen och känslor. Enligt futuRum kommer framtidens arbetsplatser sakna gränser mellan arbete och fritid och slutna och publika miljöer. Studien visade också på en tydlig ängslan för framtiden och behovet av trygghet och stabilitet tycks öka på våra framtida arbetsplatser.

Resultat

Projektet resulterade i flera saker, en utställning som besvarade uppdragets frågeställning, ett intresse och engagemang i branschen och ett starkt massmedialt intresse, vilket var en del av uppdraget. Flera tidningar, siter och bloggar skrev om utställningen och SVT´s ABC-nyheter var på plats vid vernissagen.

team: Petra Lindfors, Peter Ullstad, Elis Forsgård

Ansvariga inom projektet

Petra Lindfors
Mer info...
Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt