Hägerneholmsskolan

Typ av projekt: Skola
Storlek: 9340 kvm
Hur många brukare: ca 550 elever och ca 120 förskolebarn
Inflytt: Hösttermin 2019
Plats: Hägerneholmsvägen 1A, Täby

Hägerneholmsskolan

Höstterminen 2019 flyttade elever och personal in i den nybyggda Hägerneholmsskolan. Det är en treparallellig F-6 skola med tillhörande förskola och idrottshall. Skolan ligger i Täby kommun och är ritad av Arcona. Codesigns uppdrag har bestått av verksamhetsutveckling, framtagande av inredningsbudget, inredningsprojektering och upphandling.
Arbetet började med att vi drev workshops med en referensgrupp och resultatet av dessa sammanställdes i en funktionsbeskrivning som fick ligga till grund för det fortsatta arbetet med inredningen.
Vi har tagit vidare Arconas gestaltningskoncept parallellt med framtagande av en inredningsbudget och format skolans olika hemvister till miljöer med tydlig identitet som erbjuder både flexibilitet och olika typer av lärmiljöer. Specialsnickerier är utformade för att skapa rum för stora grupper så väl som ombonade nischer för enskilt arbete. Vår ambition har varit att skapa mervärde för eleverna genom att använda oss av naturliga och taktila material. Som elev får du uppleva en inredning som ger mer lekfulla rum på förskolan för att sedan ändras ju äldre du blir, allt i en studiemiljö som präglas av harmoniska materialval och kulörer.

Tillbaka till projektöversikt