Hur skapas meningsfulla deltagande- processer?

Arkitekt Linda Gustafsson-Lutener och Emelie Heinlo, Change and Learning Manager på Codesign kommer delta i ett seminarium hos ArkDes den 8e februari, kl 16.00–17.00. De kommer att presentera vårt projekt Brogårdaskolan där vi jobbade med inkluderande metoder.

Häng gärna på och anmäl dig här!