iZettle

Uppdrag: Att skapa ett "startup for startups"

Uppdrag
iZettle erbjuder betalservicefunktioner för småföretag och har sedan starten 2010 vuxit rekordsnabbt. Idag är man 185 medarbetare med hela världen som sin spelplan. Den kraftiga tillväxten bidrog till att man under sommaren 2015 flyttade till större lokaler på ett och samma våningsplan, istället för att som tidigare vara utspridda på två plan.Briefen var tydlig, man ville skapa ett huvudkontor med en genuin känsla av att vara ”ett startup för startups.”

Lösning

Ett starkt koncept arbetades fram under rubriken ”Handelsplatser.” Från torget till hemmet, via marknader, saluhallen, bakgator och affärsstråk symboliseras iZettles verksamhet i de fysiska lokalerna. Känslan av alla sorters handelsplatser genomsyrar kontoret.

Resultat

Ett tight samarbete med iZettles team möjliggjorde korta beslutsvägar och en snabb beslutsprocess. På grund av att iZettles verksamhet är klassat som bankverksamhet uppfyller lokalerna finansinspektionens standars och är indelat i en extern- och flera interna zoner.

Utökat uppdrag

Under 2016 fick Codesign åter i uppdrag att hjälpa iZettle som på grund av sin fortsatta tillväxt växte ur sina lokaler. Man ökade sitt kontor med ännu ett våningsplan i samma fastighet som nu rymmer bland annat ett café och varierande sorters arbetsmiljöer.

Team: Petra Lindfors,  Jacob Holst,  Elis Forsgård,  Ying Sun,  Johanna Nenander, ossian badman

Ansvariga inom projektet

Petra Lindfors
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt