Spjutspets_2t

Vi är en samling spjutspetsar

Varje människa som kommer i kontakt med Codesigns arkitektur ska känna sig inkluderad. Vill du vara med och jobba för detta? Det finns ett mål med vår tillväxt och det är att bli tillräckligt många för att kunna genomföra alla de projekt som vi tror på, vi kallar det samhällsplanering snarare än stadsplanering och vi arbetar med alltifrån detaljplaner till krukväxter.

Vi är en ickehierarkisk organisation; vi har varken en ledningsgrupp eller mellanchefer. Vi styrs av våra värderingar och den egna initiativkraften, och vi kallar oss för en medarbetardriven organisation. Det betyder inte att det är High Chaparall hos oss, snarare tvärt om. De som jobbar hos oss vill vara med och bygga ett företag och projekt som gör skillnad, vi gör det tillsammans och då blir det bra.

Spontanansökningar

Är du den spjutspets vi söker?

Välkommen att skicka en kort text om vem du är och vad du gjort tidigare till work@codesign.se

 /Codesign