Jones Lang Lasalle

Anpassa nya lokaler utifrån nytt arbetssätt

Uppdrag
Anpassa nya lokaler utifrån nytt arbetssätt.

Lösning

Tillsammans med JLL´s ledning och personal skapade vi ett kontor med arbetsplatser för olika arbetssätt uppdelade efter innehåll och tid. Från touchdown till långtidsarbetsplatser. Från projektytor till samtalsrum. Detta för att ständigt kunna leva upp till arbetsuppgiftens och individens behov av interaktion, koncentration och samverkan. Färg har varit ett viktigt element för att tillfredsställa de olika arbetssituationerna.

Resultat

Organisationens arbete synliggörs både externt mot kunder, eftersom alla mötesytor vetter mot arbetsytorna, och internt då all personal cirkulerar runt i lokalen beroende på arbetsuppgift och personlighet.

Ansvariga inom projektet

Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt