Keolis

Ett kontor utformat för ökad samverkan, öppenhet och en välkomnande känsla.

Uppdrag
I början av 2013 fick Codesign i uppdrag av Keolis att se över företagets arbetssätt och lokalbehov. Utifrån analyser och worskhops blev det tydligt att Keolis hade behov av ett kontor utformat för ökad samverkan, öppenhet och en välkomnande känsla.

Lösning

Det hela resulterade i att Keolis huvudkontor och trafikledning i augusti 2014 flyttade samman i nya lokaler. Konceptet ”Staden som aldrig sover” anspelar på staden med sin puls och kontoret med sina flöden. Keolis verksamhet pågår dygnet runt och företagets bussar är blodomloppet som tar resenärer dit de vill, både dag och natt. Flytten innebar en stor förändring för Keolis som tidigare suttit i lokaler med cellkontor och fasta arbetsplatser. Den nya öppna lokalen, där ingen av medarbetarna har en egen plats, skapar utrymme för mer flexibilitet och interaktion.

Miljö

Drygt 200 personer arbetar i lokalerna som sträcker sig över 2 337 m² i ett plan och har karaktären av en stad med gator, parker och torg där resenären – oftast en medarbetare, men även kunder och andra besökare – är i fokus. I centrum pulserar torget med sitt café, och ju längre bort från detta man rör sig desto mer fokuserade arbetsmiljöer hittar man, samtidigt som stadens brus avtar.

Resultat

Keolis nya kontor utmärks av en ekonomisk medvetenhet. Teamet har dels letat alternativ till att köpa nya inventarier och istället valt att tillexempel lacka om förvaringsmöbler. Gamla bussäten fungerar som sittbänkar i samtalsrummet och fungerar samtidigt som ljudabsorbenter. Dessutom har man jobbat smart med en balans mellan ekonomiska och designmässiga prioriteringar för att både kunna säkra konceptet och samtidigt spara på ekonomin och miljön. Codesigns uppdrag sträckte sig hela vägen från lokalsök till inflyttning. En stor utmaning var tiden, men Codesigns sätt att dels arbeta tätt i teamet samt som både hyresgästens arkitekt och i nära samarbete med fastighetsägaren, gjorde det hela möjligt. Genom detta helhetsgrepp har Codesign dessutom kunnat få ned budgeten avsevärt.

Team: Linda Fredén,  Johanna Nenander,  Moa Rydberg Dahlin,  Ulrica O Magnusson,  Elis Forsgård
team: Linda Fredén, Moa Rydberg Dahlin, Elis Forsgård, Ulrica Magnusson

Ansvariga inom projektet

Moa Dahlin
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt