Kick-off! Ett år kvar!

Söndagen den 20 januari 2019 så var det exakt ett år kvar tills att barnkonventionen (BK) blir lag i Sverige.

CoRS höll kick-off för vårt nedräkningsprojekt 3,2,1 Barneval! som leder upp till lagförandet av barnkonventionen.

Vi spatserade upp och ner längst Drottninggatan här i Stockholm en kylig eftermiddag och satte färg på den annars grå och bistra vinterdagen. Vi delade ut godis i koner formade av flyers som var täckta av information om barnkonventionen samtidigt som vi var iklädda interaktiva dräkter som fungerade som annonstavlor och bar information om BKs olika artiklar, viktig statistik och dyl.

Projektet 3,2,1 Barneval menar att menar att undersöka Barnkonventionen och dess förmåga att påverka barns inverkan på stadsutvecklingen.

Projektet är en paraplykampanj som innefattar en rad olika projekt som alla i grunden menar att möta researchfrågan, hur kan vi främja barns roll i utformningen av staden?

Vi vill tillsammans med barn och vuxna som arbetar med barnperspektiv undersöka hur BK kan möjliggöra barns påverkan på sin omgivning och bidra till hållbar stadsutveckling. Med paraplykampanjen samlar vi initiativ och arbeten kring barns rättigheter, samt anordnar och bygger workshops tillsammans med lärare och elever efter samtida frågor kring hållbarhet och barninkludering.

Projekt som ingår i 3,2,1 Barneval! är många men bland annat samarbetet med Europaskolan på Swedenborgsgatan samt Östberga fritids på Östberga torg.

På väg till Drottninggatan.

Vi träffade både stora och små nyfikna som vi informerade om barnkonventionen

Ballongerna och färgerna gav oss mycket uppmärksamhet

Vi fick höra många intressanta tankar om vad barns rättigheter borde innefatta.

Ansvariga inom projektet

Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio
Mer info...