Klima X

”Koncept och design för en utställning som lyfter klimatfrågan”

Uppdrag
Koncept och design för en utställning som lyfter klimatfrågan

Ekonomi

Budgeten på 6 mrk hölls. Resultat Norsk teknisk Museums årliga besöksantal ökade från 140 000 till 210 000. Genom utställningen nådde museet ut till nya målgrupper och Norsk tekniskt museum har fortsatt lika höga besöksantal. Klima X vann flera priser, bland annat blev utställningen vald till bästa Nordiska utställningskoncept 2009 och mottog “Roy L Shafer Leading Edge Award” för bästa besöksupplevelse 2009. Därigenom blev Klima X den första icke-amerikanska utställning att erhålla detta pris.

team: Peter Ullstad, Staffan Virke

Ansvariga inom projektet

Staffan Virke
Arkitekt
Mer info...
Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt