Klippans kommun

Att bygga en ny flexibel grundskola

Codesign ska i rollen som verksamhetens projektledare fungera som en länk mellan byggprojektet och den pedagogiska verksamheten som innefattar såväl medarbetare och skolledning som elever. Verksamhetens projektledare är ytterst ansvarig för framtagande och formulering av verksamhetsbeskrivning och effektmål. I samverkan med arkitekter och övriga projektet ska verksamhetens projektledare säkerställa att projektet styrs mot effektmål inom de ramar som beslutas av kommunens politiker och förvaltning.

team: emelie heinlo, ante runnquist

Ansvariga inom projektet

Tillbaka till projektöversikt