Codesign är en fullservice arkitekturbyrå.

Med det menar vi att vi har alla de kompetenser som du kan förvänta dig av en arkitekturbyrå, och dessutom har vi adderat personligheter med specialistkompetenser inom angränsande områden.

Det gör att vi kan ta ett större ansvar i våra projekt under hela vägen, från analys och förstudie, genom koncept, design, projektering och implementering samt slutligen uppföljning. Vi har valt denna metod för vi är övertygade om att vi därigenom stärker arkitekturen och fokuserar på maximal kundnytta.

Vi utgår från människan och sedan blir det ett hus

Det är väldigt ofta arbetsplatser i form av skolor och kontor men det är nästan lika ofta en utställning, bostäder eller retail.

Den kunskap och erfarenhet som vi får med oss i arbetet med exempelvis Stadsmissionens skola för vi in arbetet med att utforma Lidingös nya Stadshus. Erfarenheterna från klimatutställningen KlimaX i Oslo bidrar positivt till arbetet med Epicenter. Vi korsbefruktar, och då blir det bra.